İyileştirme istediler!..

İyileştirme istediler!..

İyileştirme istediler!..

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili ve Kit komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz'ın da aralarında bulunduğu CHP'li mimar ve mühendis 21 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle kamuda çalışan mimar ve mühendislerin ek göstergeleri ve özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılması istendi.

Elektrik Mühendisi olan Yavuzyılmaz'ın da dahil olduğu 21 milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılması talep edilirken, teklifte ayrıca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,  Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sarıbal, Mehmet Güzelmansur, Okan Gaytancıoğlu, Onursal Adıgüzel, Emine Gülizar Emecan, İlhan Kesici, Gökhan Zeybek, Ednan Arslan, Kamil Okyay Sındır, Hasan Baltacı, Türabi Kayan, Ömer Fethi Gürer, Baha Ünlü, Ulaş Karasu, İlhami Özcan Aygun ve Ahmet Kaya'nın imzaları bulunuyor. 

Teklif, kamuda çalışan mimar, mühendis, şehir planlamacısı, iç mimar ve peyzaj mimarlarının ek göstergeleri ve özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılmasını öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan bu kamu görevlileri ülkenin kalkınması ve gelişmesi açısından oldukça önemli olan meslekleri icra etmektedirler. Söz konusu meslek mensuplarının hakları ve sorumlulukları, maaşları veya ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. Teknik hizmetler sınıfı olarak tanımlanan bu görevlilerin kamuda çalışmalarını teşvik etmek amacıyla da bu çalışanlar açısından söz konusu kanunda özel düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramışlardır. Söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.  

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI YÖNÜNDEN MAĞDUR EDİLDİ 

Aldıkları ücretlerin ikinci unsuru olan ve Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri derecelerine göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde söz konusu kamu görevlilerinin ücretlerinin bir diğer unsuru da özel hizmet tazminatlarıdır. Söz konusu tazminat, doktor, subay, hakimler gibi gruplar açısından çeşitli kanunlarla yükseltilmişken teknik personel için belirlenen özel hizmet tazminatı yönünden de mağdur edilmişlerdir. Diğer yandan söz konusu meslek grubunda olanlar kendi içlerinde de ayrıştırılmışlar ve büyük yatırım projelerinde çalışanlar ile açık alanlarda fiilen çalışanlara yönelik bir ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir. Ülkemizin kalkınması açısından oldukça önemli olan, her projenin her çalışmanın planlanması, yaşama geçirilmesi sürecinde sorumluluk üstlenirken, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının en azından asgari düzeyde düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Kanun teklifi ile diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizlikleri ve farklılıkların bir nebze giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında da etkisi olan ek göstergeleri ile özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılması öngörülmektedir. Kanun teklifi ile peyzaj mimarı ve iç mimarların da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinin II-bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanabileceğine ilişkin görüşü doğrultusunda söz konusu mesleklerin ek gösterge ve özel hizmet tazminatı açısından Teknik Hizmetler Sınıfı’na eklenmesi öngörülmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48