Kampüs alanı, TBMM gündeminde!

Kampüs alanı, TBMM gündeminde!

Kampüs alanı, TBMM gündeminde!

Kdz. Ereğli’de yılan hikayesine dönen kampüs yapımı konusunda açıklama yapan Ünal Demirtaş “Geçen 4 yıl içinde buraya üniversite kampüsü yapılarak, her eğitim öğretim döneminde yeni öğrenciler alınacağı açıklamaları ile Kdz. Ereğli halkı kandırılmıştır. Konuyla ilgili çelişkili ve tutarsız açıklamalarla kamuoyu oyalanmış üstelik yerel yöneticilerin gerçek dışı bilgilerle halkı bilerek oyaladığına yönelik ciddi eleştiriler cevaplanmayarak, geçiştirilmiştir. Bugün gelinen noktada üniversite kampüs yapımı adeta yılan hikayesine dönmüştür” dedi.

Birbiri ile çelişen ve gerçek dışı açıklamalar nedeniyle 4 yıldır boş duran gayrimenkulün akıbetinin ne olacağı Kdz. Ereğli’li vatandaşlar tarafından hala bilinmediğini de ifade eden CHP’li Demirtaş konuyu tüm detayları ile anlattığı bir önerge ile TBMM gündemine taşıdı.

KAMPÜS ALANI TBMM GÜNDEMİNDE!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli eski devlet hastanesinin olan ancak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi’ne tahsis edildiği açıklanan arazinin akıbeti ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

KDZ. EREĞLİ KAMPÜS YAPILMASI İÇİN BİRLİK OLDU!

Kdz. Ereğli’nin ekonomik ve sosyal hayatına sunacağı büyük katkıların da olduğunu söyleyen CHP’li Ünal Demirtaş, ”Bu gayrimenkule, Kdz. Ereğli halkı bir bütün halinde, Siyasi Partiler, Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, sendikalar, dernekler ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Kdz. Ereğli’nin ekonomisine ve sosyal yaşantısına büyük katkı sunacak olan ve 10 binin üzerinde öğrencimizin eğitim ve öğrenim görebileceği üniversite kampüsü yapılmasını talep etmektedirler ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaları desteklemektedirler” dedi.

“SÖZLER TUTULMADI!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş önergesinde şunları belirtti:

“Daha önce Sağlık Bakanlığı’na tahsisli olan, Kdz. Ereğli, Süleymanlar Mahallesi’nde, 38 bin 824 metre kare yüzölçümlü ve üzerinde eski Kdz. Ereğli Devlet hastanesi ile birlikte 6 adet taşınmazın bulunduğu gayrimenkulün, 29.06.2015 tarihinde “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’ne kesin ve süresiz  tahsis edildiği” dönemin Ak Parti Milletvekili tarafından açıklanmıştır.

Yapılan açıklamada söz konusu tahsisin; “her türlü uygulama öncesinde ilgili Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması kaydıyla, eğitim ve öğretim amaçlı kullanılmak üzere” yapıldığı ifade edilmiştir. Bu açıklamanın ardından yine dönemin  iktidar partisi milletvekilleri ve yerel yöneticileri tarafından 2016’da kampüsün Kdz. Ereğli’ye kazandırılacağı, 2017’de ise ilk öğrencilerin alınacağı sözü verilmiştir.”

 SORULAR CEVAPSIZ BIRAKILDI!

“2016 yılında iktidar partisi yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda da bütün çalışmaların tamamlandığı, eski devlet hastanesi binalarının yıkımı için ihale yapıldığı, avam proje çalışmalarının tamamlandığı, alanın yatırım planı içinde yer aldığı, Bülent Ecevit Üniversitesinin bütçesinden Kdz. Ereğli kampüsünün proje ve zemin etüt çalışmaları için ödenek ayrıldığı, bunların ardından 2016 yılı içinde bütçe fasılları arasında aktarma yapılacağı ve  fiilen kampüs inşaatına 2016 yılında başlanacağı kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu süreçte eski devlet hastanesine ait binalar yıkılmış, “yıkım ihalesinin Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiği” açıklanmıştır.

Bu yıkım üzerine, eski bir iktidar milletvekili, söz konusu alanda yıkım gerçekleştikten sonra NATO boru hattı ve sit alanı olması nedeniyle   bir daha bina yapılamayacağını, bölgenin askeri alan şerhi olduğunu ve yerel yöneticilerin de bunları bildiğini” ifade etmiştir. Ancak buna rağmen, Kasım 2016’da yılında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı tarafından avam projenin 2016 yılı sonuna kadar bitirileceği,2017 yılında ise yapım ihalesine çıkılacağı açıklanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı yatırım planı içinde yer aldığı ya da alacağına yönelik açıklamalar da yıllar içinde çokça söylenmiştir.

Geçen 4 yıl içinde buraya üniversite kampüsü yapılarak, her eğitim öğretim döneminde yeni öğrenciler alınacağı açıklamaları ile Kdz. Ereğli halkı kandırılmıştır. Konuyla ilgili çelişkili ve tutarsız açıklamalarla kamuoyu oyalanmış üstelik yerel yöneticilerin gerçek dışı bilgilerle halkı bilerek oyaladığına yönelik ciddi eleştiriler cevaplanmayarak, geçiştirilmiştir. Bugün gelinen noktada üniversite kampüs yapımı adeta yılan hikayesine dönmüştür.”

GENELKURMAY “ASKERİ GÜVENLİ BÖLGE” İLAN ETTİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamındaki sorgulamalar hakkında çıkarılan 2017/4 sayılı genelge ekinde Zonguldak Ereğli ibaresinin yer alması nedeniyle Ereğli Askeri Limanı yanındaki eski hastane binalarının olduğu taşınmazın olduğu alanın, askeri güvenli bölge ilan edilip edilmediği soruları önce cevapsız bırakılmış, daha sonra reddedilmiş son olarak da üniversite kampüs alanın askeriye devri ile ilgili kararın askeri ve politik bir karar olacağı, ifade edilmiştir.

O dönemde şiddetle yalanlanan bu açıklama daha sonra Ak Partili milletvekilleri tarafından kabul edilmiş ve Askeri Güvenlik Bölgelerinin Genel Kurmay Başkanlığının talebi üzerine ilan edildiğine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bunun yanında Genelkurmay Başkanlığının 17 Nisan 2018 tarihli;

“1- Zonguldak ile Kdz. Ereğli ilçesinde Karadeniz Bölge Komutanlığının sorumluluk sahasında ilgi (a) kanun kapsamında tesis edilmiş olan “Askeri Güvenlik Bölgesi”nde revizyon yapıldığı ilgi (b) ye atfen ilgi ‘(c ve ç) ile bildirilmiştir.

2-Yapılan revizyon sonucu “Askeri Güvenlik Bölgesi” sınırları dışına çıkarılan parsellere ilişkin liste EK-A’da, “Askeri Güvenlik Bölgesi” sınırları içerisine alınan parsellere ilişkin liste EK-B’de, Askeri Güvenlik Bölgesi sınırlarını gösterir 1/25000 ölçekli harita EK-C’dedir” kararının 18 Nisan’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, 25 Nisan’da da Kuzey Saha Komutanlığından aynı gün Karadeniz Bölge Komutanlığına ulaştırılıp, hemen Kdz. Ereğli Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığına,  bildirildiği basına yansımıştır.

Son olarak gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında belediye başkanı “alanın üniversite kampüsü olmaması halinde, millet bahçesi olarak kullanılabileceğini” ifade etmiştir. Eğitim öğretim için şartlı tahsis edilen, üstelik güvenlik gerekçesi ile askeri bölge ilan edildiği ve bunun da Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bildirildiği ifade edilirken, alanın millet bahçesi olarak kullanılabileceğinin açıklanması ise manidardır.

KAMPÜSÜ YAPILMAYACAK MI?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş soru önergesinde şu soruların cevaplanmasını istedi:

1)Kdz. Ereğli eski devlet hastanesinin bulunduğu gayrimenkul, şu anda Bülent Ecevit Üniversitesi’ne mi yoksa Genelkurmay Başkanlığı’na mı tahsis edilmiştir?

2)Eğer bu gayrimenkul Bülent Ecevit Üniversitesine tahsis edildi ise aradan 4 yıl geçmesine rağmen Kdz. Ereğli halkının ve sivil toplum örgütlerinin büyük beklentilerine ve desteğine rağmen neden hala kampüs yapımına başlanmamıştır?

3)Eğer bu gayrimenkuller, askeri güvenlik alanı gerekçesi ile Genel Kurmay Başkanlığı’na tahsis edildi ise bu işlem neden daha önce yapılmamıştır? Çok uzun yıllardır üzerinde devlet hastanesi olan ve daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesine süresiz tahsisli olan bu gayrimenkulün tapu kaydına neden şimdi askeri güvenlik alanı şerhi işlenmiştir? 

4)Gayrimenkülün üzerine askeri güvenlik alanı şerhi işlenmesi, gayrimenkul üzerine üniversite kampüsü yapılmasına engel             midir?

5)Bu gayrimenkule üniversite kampüsü yapılmayacak mıdır?

6)Eğer bu gayrimenkule üniversite kampüsü yapılacak ise inşaatına ne zaman başlanacaktır?

7)Genelkurmay Başkanlığı’nın 17 Nisan 2018 tarihli kararı Kdz.Ereğli Tapu Sicil Müdürlüğüne ne zaman tebliğ edilmiştir ve bu tebliğden sonra Tapu Sicil Müdürlüğü’nde nasıl bir işlem yapılmıştır?

8)Genelkurmay Başkanlığı’nın 17 Nisan 2018 tarihli kararı öncesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kdz.Tapu Sicil Müdürlüğü’nden ya da başka bir idari birimden bu bölgenin askeri güvenlik alanı içinde olduğu gerekçesi ile iki defa talepte bulunulmuş mudur?

9)Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, “her türlü uygulama öncesinde ilgili Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması kaydıyla” Bülent Ecevit Üniversitesi’ne tahsis edilen arazi için ilgili yıkım ihalesi öncesinde ve diğer süreçlerde Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunulmuş mudur? Koruma Bölge Kurulu’nda çıkan kararlar nelerdir?

10) NATO boru hattı ve sit alanı olması nedeniyle söz konusu alana herhangi bir inşaat yapılamayacağı doğru mudur?

11) Söz konusu gayrimenkul sit alanı içinde midir? Eğer sit alanı içinde ise kaçıncı derece sit alanı içindedir?

12) Bülent Ecevit Üniversitesine süresiz tahsis edilen bir gayrimenkulün, millet bahçesi olarak kullanılması söz konusu mudur?

Gündem

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 18:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48