“Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı” 

Demir, “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı” 

“Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı” 

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir yük ve yolcu taşımacılığı yapan üyeleri uyardı                          
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Metin Demir  yaptığı basın açıklamasında Ulaştırma Bakanlığından belge alan  hak sahiplerini uyararak”23  Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre bundan böyle  tehlikeli madde taşıyan  C1 ve  K2  yetki belgesi sahipleri de taşıma ve taşınan ile ilgili bilgileri  6 saat içinde  U-ETSD   aracılığı ile Ulaştırma Bakanlığına bildirecekler. U-ETSD’nin uygulama muafiyeti sona erene kadar belge sahipleri eksiklerini gidermeliler “ dedi. 
Yük ve yolcu taşımacılığı ile iştigal eden  gerçek kişi ve  şirketleri yakından ilgilendiren değişiklikler  sonucunda A1 yetki belgesi araç kontenjanı  12’ye çıkartılırken, B1  ,D1 A2 ,R1 ve R2 belgelerinde de çeşitli  yaptırımlar eklendi. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Resmi Gazete’nin 31164 sayı/23.06.2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanuna ait Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle yürürlüğe giren konuları kamuoyu ile paylaşarak belge sahiplerinin dikkatini çekti. 
Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir basın açıklamasında özetle şu hususlara değinerek  yük ve yolcu taşımacılığı yapan müteşebbisleri  uyardı . Demir” Yük ve yolcu taşımacılığı yapan üyelerimiz Ulaştırma Bakanlığından almış bulundukları belgenin tanımı, hükümlülüğü, şartları, sorumluluklarını bilmeli, geçerlilik tarihi ve araç bilgilerini zaman zaman kontrol etmeyi ihmal etmemeli, bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeleri ciddiye almalıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekonomik krizlerde, günümüzde yaşadığımız gibi olağan üstü durumlarda yönetmenliklerde güncelleme yapabiliyor bunu takip etmek mükelleflerin önceliği olmalıdır. Belgelerdeki geçerlilik tarihi şartları yerine getirdiği sürece geçerlidir. Yönetmenlikte yapılan değişiklik ile Bakanlık tarafından hak sahiplerine verilen A,B,D,K,C,R, başta olmak üzere pek çok belge sahibine yeni yükümlülükler getirilmiş, bazılarında uygulamalar basitleştirilmiş, bazı belgelere ek kontenjan getirilmiş. Üyelerimizin değişiklikleri dikkatlice takip etmesini ve mağdur olmamalarını arzuluyoruz” şeklinde uyarıda bulunduğu açıklamasında ayrıca Resmi Gazete yayımlanan değişiklik metnini de kamuoyu ile paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 
 

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(22) Yetki belgesi sahipleri, merkezi adresleri ve şubelerinden; a) Terminallerde bulunanlar için, b) Aynı taşınmazla adlarına düzenlenmiş/düzenlenecek diğer yetki belgeleri kapsamında da faaliyette bulunmaları ve bu maddeyle istenilen alan şartları toplamının yine aynı taşınmazla sağlanıyor olması halinde, bu taşınmazlar için, müstakil/bağımsız olma şartı aranmaz.” 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “10” ibaresi “12” olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yetki belgesi sahipleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile taşınanın tehlikeli madde olması halinde C1 ve K2 yetki belgesi sahipleri de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Yolcu taşımacıları tarafından, taşıma sırasında yolcuya ikram edilen yiyecek ve içecek maddelerinin; a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olması, b) Ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması, zorunludur. Bu fıkranın (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu durum ilgili birime iletilir. Bu fıkranın (b) bendine uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.” “(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz.” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre “Gönderen” statüsünde bulunanların faaliyetleriyle ilgili U-ETDS sistemine iletecekleri veriler kabul edilir.” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenmesi sırasında, yetki belgesi geçerlilik süresine altı ay ilave edilir.” 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlar ile 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek taşıtlar için 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan yaş şartı 8 olarak uygulanır ve bu fıkra kapsamında bulunan 6 yaşından büyük taşıtlar için taşıt kartı süresi 31/12/2021 olarak düzenlenir.” 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesiyle değiştirilir.”
 

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 15:57
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48