Mağaralar turizme kazandırılıyor!.

Mağaralar turizme kazandırılıyor!.

Mağaralar turizme kazandırılıyor!.

Aralık ayı meclis toplantısının 4. oturumu il Genel Meclisi toplantı salonunda meclis başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait tutanak özetinin okunup oylanması ile başladı.

 Gündem maddesinde yer alan, Özel İdarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesine göre çalışmakta olan memur ve sözleşmeli personele, sözleşme dönemi içinde verilecek sosyal denge tazminat oranını belirlemek üzere sözleşme yapılması hususunun görüşülerek Sözleşme yapılması için Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’a yetki verildi.

Gündemin diğer maddesinde, Devrek Yeşilöz Köyü Dere mahallesinin içmesuyu sorununun giderilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Köylere Yönelik Hizmetler, Çevre ve Sağlık ile İçişleri Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 18 – 29 – 19 – 14 – 13 sayılı raporlarının görüşülerek, 2017 ek yatırım programına alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddesinde, İlimiz, Kdz. Ereğli – Devrek İlçesi il karayolunda yapılmakta olan, Kdz. Ereğli-Çaylıoğlu arasındaki yol yapım çalışmaları sonucunda terkedilmiş karayolları yol kesitlerinden köylere giriş bağlantısı bulunduğundan yol kesitlerinin tespit edilerek İl Özel İdaresi yol ağına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler, Plan ve Bütçe, İçişleri ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 – 21 – 31 – 14 – 16 sayılı raporlarının görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddesinde yer alan, 2017 Mali Yılı, Yapı Kontrol Müdürlüğü Bütçesinin İl Genel Meclisi ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı harcama kaleminde bulunan 1 milyon 200 bin TL ödeneğin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün İçmesuyu Boru Alımı harcama kalemine, 2TL’sinin Gökçebey Birliklere Yardım harcama kalemine aktarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Köylere Yönelik Hizmetler ile Tarım Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 19 – 30 – 15 – 15 – 10 – 20 – 4 sayılı raporlarının görüşülerek İçme suyu irsale hattı yenileme, lale soğanına alınması, köy yardımlarına artırılması yönündeki komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesinde yer alan, İlimiz Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı Beldemizin Cumayanı mahallesinde bulunan, Cumayanı Mağarası ile Gelik Beldesinde bulunan Kızılelma Mağara sistemlerinin turizme kazandırılması ile ilgili Turizm, Ar-Ge ile Eğitim ve Kültür Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 9 – 10 – 5 sayılı raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ereğli il Genel Meclis üyesi Ayhan Taşdelen rarafından Meclis’e verilen önergede, Ereğli ilçesi tepe öğren köyü sahil yolunda bulunan 1400 metre² mevcut yol yol idaresi Özel idaresi yol Ağında bulunmamaktadır. Milli park ilan edilen bölgesinde kullanılacak olan bu yol yapım programına alınabilmesi için girmesi gerekmektedir yoluna girmesi gerekmektedir. Özel idarenin yol ayı programına dahil edilmesi için meclisin oylarına sunuldu.

8- Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesi ile meclis sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2017, 16:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48