MECLİS TOPLANDI

MECLİS TOPLANDI

MECLİS TOPLANDI

Mecliste görüşülen 17 maddeden 11'i Plan Bütçe, 3'ü İmar ve 1'ide Trafik Komisyonuna havale edildi. ikinci birleşim ise 19 Kasım'da toplanacak. Zonguldak Belediye Meclisi 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Kasım Ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimi yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın il dışında olması sebebiyle meclis, Būnyamin Babaiban başkanlığında toplandı. Yoklama ve açılışın ardından mecliste 17 madde görüşüldü. Merkez İlçe Bahçelievler Mahallesi, 1691 ada, 1 nolu parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu görüşülerek Plam Bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

10 MADDENiN HEPSi PLAN VE BÜTÇE KOMiSYONU NA HAVALE EDiLDi

Mecliste hepsi plan ve bütçeyi ilgilendiren;

----Belediyenin 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı,

----Çaydamar Mahallesi, 866 ada, 11 parsel sayılı 2868.52 m2 yüzölçümlü Hazine adına kayıtlı taşınmaz malın satın alınması, satın almayla ve tapu dairesinde yapılacak tüm işlemlerle ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı,

----Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak boş ve dolu kadro derece ve unvan değişikliğine ait II ve III sayılı cetveller hakkındaki yazısı,

 ----Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2010 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı,

 ----Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk eden 2018 yılına ait katı atık toplama ve taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı,

----Belediyenin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2021-2022 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2020 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı,

----Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanacak, kullanım amacı çöp konteynırı olan 360.000.-TL.lık nakdi yardımın görüşülmesi hakkındaki yazısı,

 ----Ontemmuz Mahallesi Acılık Belediye Bulvarı adresinde bulunan Katlı Otoparkın tahsis şeklinin değiştirilerek Belediyemizce işletilmesi hakkındaki yazısı

. ----Belediye 2019 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Katlı ve Kapalı Otopark Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi hakkındaki yazısı.

----Terakki Mahallesi 1635 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın 300 m2’lik kısmının Kozlu, Ontemmuz ve Karafatma dolmuş durakları kullanılması ve tahsis süresinin sona ermesi nedeniyle bahse konu alanın tahsisi, tahsis bedeli, tahsis şartlarının belirlenmesi ve hat sahipleri ile yer tahsis protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı, Maddeleri sırayla okunarak Plam Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

TAKSi DOLMUŞ SERViS YÖNETMELiĞi YENiDEN DEĞERLENDiRiLECEK

Mecliste, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 4406 sayılı Zonguldak Belediyesi Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinin yeniden değerlendirilerek revize edilmesi hakkındaki yazısı oy birliği ile trafik komisyonuna havale edildi.

UYGULAMA VE NAZIM iMAR PLAN DEĞiŞiKLiĞi MADDELERi iMAR KOMiSYONUNA HAVALE EDiLDi

Mecliste so olarak imar komisyonunu ilgilendiren;

---Merkez İlçe, Ontemmuz Mahallesi, 169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada, 24 nolu parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı

---Merkez İlçe, Ontemmuz Mahallesi, 169 Ada, 14 nolu parsel ve 11 nolu parselin bir kısmı ile 396 ada, 24 nolu parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı, ---Merkez İlçe, Mithatpaşa Mahallesi, 526 Ada, 1 nolu parselde trafo alanı planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı, Oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.

iKiNCi BiIRLEŞiM 19 KASIM'DA TOPLANACAK

Meclisi yöneten başkan vekili bünyamin Babaiban, Kasım ayı meclisi ikinci birleşiminin 19 Kasım 2019 Salı günü toplanması önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48