NEDİR BU GENÇLERİN DURUMU?

NEDİR BU GENÇLERİN DURUMU?

NEDİR BU GENÇLERİN DURUMU?

Zonguldak’ta genç nüfusun toplam nüfusa oranı Türkiye ortalamasının gerisinde yer aldı.  Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki bireyleri tanımlamak için kullanılan gençlerin toplam nüfusa oranı yüzde 15,6 olarak gerçekleşirken, Zonguldak’ta genç nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 13,9’da kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun  19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde her sene hazırladığı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Zonguldak’ta ise 596 bin 50 kişilik toplam nüfustan, genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubu arasındakilerin toplamı 83 bin 035 oldu. Bu rakam, Zonguldak nüfusunun yüzde 13,9’unun gençlerden oluştuğu anlamına geliyor.  Toplam genç nüfusun 42 bin 334’ü erkek, 40 bin 701’i ise kadın bireylerden oluşuyor.

ZONGULDAK’TAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BAŞKA YERE GİDEN GENÇLER…

Öte yandan, Türkiye genelinde ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumak üzere giden gençlerin sayısı 411 bin 818 oldu. Bu öğrencilerin genç nüfusa oranı yüzde 4,4 oldu. Genç erkeklerin yüzde 4,2’si, genç kadınların yüzde 4,7’si başka bir ile eğitim görmek üzere gitti.

Zonguldak’ta bu oranın çok daha yüksek olduğu gözlendi. TÜİK Verilerine göre,  Zonguldak’ta bu çağdaki 60 bin 67  genç nüfustan başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin sayısı 5 bin 163 oldu.  Zonguldak’ta bu şekilde üniversite için başka ile giden gençlerin toplam genç nüfusa oranı ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.   Bu öğrencilerin 2 bin 334 kişiye denk gelen yüzde 7,7’lik kısmı genç erkeklerden,  2 bin 829 kişiye denk gelen yüzde 9,6’lık kısmı ise genç kadınlardan oluştu.

TÜRKİYE’DE GENEL VERİLER

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında %14,8, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip  ülkenin %12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkenin ise %8,9 ile Bulgaristan olduğu görüldü.

ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,7 ile Şırnak ve %22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,6 ile Muğla, %12,9 ile Balıkesir ve %13,2 ile İzmir oldu.

GENÇ EVLİLİKLER…

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katı oldu.

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2019 yılında %95,8'inin hiç evlenmemiş, %4,1'inin resmi nikahla evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %82,7'sinin hiç evlenmemiş, %16,8'inin resmi nikahla evli, %0,5'inin ise boşanmış olduğu görüldü.

ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2018 yılında genç kadınların %33,6'sının kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, %18,7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı %45,8 oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI %25,4

 Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında %20,3 iken 2019 yılında %25,4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında %17,6 iken 2019 yılında %22,5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 25,3 iken 2019 yılında %30,6 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 oldu.

Gençlerde istihdam oranı 2019 yılında %33,1 oldu. Bu oran genç erkeklerde %43,4, genç kadınlarda ise %22,6 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2019 yılında %17,7'sinin tarım sektöründe, %28,2'sinin sanayi sektöründe, %54,1'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %15,7'sinin tarım sektöründe, %33,4'ünün sanayi sektöründe, %50,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %21,7'sinin tarım, %17,8'inin sanayi, %60,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

YAŞAM MEMNUNİYETİ

 Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2018 yılında %70,3 iken 2019 yılında %68,3'e düştü. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç  nüfusta 2018 yılında %93,0 iken 2019 yılında %92,4 oldu.

Gençlerin %56,7'si mutlu olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında %55,4 iken 2019 yılında %56,7 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %52,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %24,2 ile başarı, %15,1 ile sevgi izledi. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %73,0'ı çalıştığı işinden memnun olduğunu, %49,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin %62,0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48