YAVUZYILMAZ KOZLU’DAKİ ÇEVRE SORUNUNU MECLİSE TAŞIDI

YAVUZYILMAZ KOZLU’DAKİ ÇEVRE SORUNUNU MECLİSE TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Öküşne mevkiinde yaşanılan çevre sorunlarını TBMM gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bölgede uzun yıllardır devam eden tahribatın boyutlarını sormuş, Bakanlığı, bölge doğasının iyileştirilmesi adına acil önlemler almaya davet etmişti. 

CHP’li Milletvekilinin Öküşne mevkiinde, yerinde yaptığı incelemeler sonrasında oluşturduğu soru önergesinde; bölgedeki bitki örtüsüne büyük zararlar verildiği, sahile uzanan vadide çok sayıda hafriyat atığının bulunduğu ve Oküşne Deresi’nin adeta kurumaya yüz tuttuğu tespitleri yer alırken, doğa tahribatına neden olan sorumlular hakkında bugüne kadar başlatılan inceleme ve soruşturmaların neler olduğunun yanıtları aranmıştı.

Yavuzyılmaz’ın, soru önergesini 27.08.2021 tarihinde yanıtlayan Bakanlık, 2017 yılından bu yana bölgede yapılan denetimler sonucunda ilgili kanun hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen 7 adet gerçek veya tüzel kişiye toplam 538 bin 342 TL idari para cezası yaptırımı uygulandığını belirtirken, Çevre Kanunu’nun ihlalleri olaylarına ilişkin ilgili mahkemelerce görülmeye devam eden ve sonuca bağlanan davaların da bulunduğunu belirtti. 

Bölgeye yoğun olarak hafriyat atığı döküldüğüne ilişkin Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilen başvurular bulunduğunun, bu doğrultuda yerinde denetimler gerçekleştirildiğinin ve konu ile ilgili olarak Kozlu Belediye Başkanlığına ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülükler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması hususunda resmi yazı ile bildirimler yapılmakta olduğunun altının çizildiği yanıtta şu detaylar yer aldı: 

“Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Yönetmelikler kapsamında ani, birleşik ve şikâyetler üzerine denetimler yapılmakladır. Yapılan denetimlerde meri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezaları uygulanmakta, ayrıca çevre ve insan sağlığı için tehlike yaratan işletmelerin faaliyetleri gerekli görülmesi durumunda kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulmaktadır. 

2017 yılından bu yana bahsi geçen bölgede yapılan denetimler sonucunda ilgili kanun hükümlerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 7 adet gerçek veya tüzel kişiye Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından toplam 538.342 TL idari para cezası yaptırımı uygulanmıştır.

Bölgede gerçekleşen 2872 sayılı Çevre kanununun ihlalleri olaylarına ilişkin ilgili mahkemelerce görülen ve sonuca bağlanan davalar bulunmaktadır. Hali hazırda bölgede Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen bir ihlal ile ilgili olarak Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen ceza davası bulunmaktadır.

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren işletmelerde Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, bu tesislerden kaynaklanan atıkların Bakanlığımızın Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca lisanslı bertaraf, geri kazanım veya geri dönüşüm tesislerine gönderilip gönderilmediğine, yıllık atık beyanlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin hususlarda göz önünde bulundurulmaktadır. 
Bilindiği üzere Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin “Belediyelerin Görev ve Yetkileri” başlıklı 8. Maddesinde; “İl Belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri, 
a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planını hazırlamakla,
b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,
c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırmakla, …
d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemekle, … yükümlüdürler.” Hükümleri bulunmaktadır.
Bu bağlamda bahsi geçen bölgede yoğun olarak hafriyat atığı bulunduğu hususuna ilişkin Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze iletilen başvurulara istinaden yerinde denetimler gerçekleştirilmekte ve konu ile ilgili olarak Kozlu Belediye Başkanlığına da ilgili yönetmelikte belirtilen yükümlülükler çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması hususunda resmi yazı ile bildirimler yapılmaktadır.”

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48