ZONGULDAK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZONGULDAK BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zonguldak Belediye Meclisi'nin Ocak 2021 ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Selim Alan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoklama ve açılışın ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih ve 27064 sayılı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş ve işleyişini sağlayan Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi hakkındaki Türlü İşler Komnisyonu Bilgi Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27259 sayılı, köy, belde ve ilçe minibüsleri ile ilgili olarak yolcu indirme yerleri talebi hakkındaki Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi. 

İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27287 sayılı, hizmet verilemeyen açık otoparkların geçici süreliğine hizmet dışı bırakılması ve bunlarla ilgili olarak Belediye Gelir Tarifesinde güncelleme yapılması hakkındaki Trafik Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları oy birliği ile kabul edildi.
Özel Kalem Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27487 sayılı, Belediyemizde çalışmakta olan ve emekliliği hak kazanan kadrolu işçi personellerin ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer alacakları için 10.000.000.-TL. 48 aya kadar vadeli İller Bankasından ve Resmi Bankalardan kredi alınması ve kredi ile ilgili tüm işlemlerin yürütümü ile Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

ZONGULDAK BELEDİYESİ KİRA, ECRİMİSİL TAHSİS BELGESİNDE %50 İNDİRİM YAPTI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27631 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan işyerleri için pandemi sebebiyle faaliyetleri ile ilgili olarak ekonomik kayıplara uğrayan ve olumsuz etkilenenlerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında kira, ecrimisil veya tahsis bedelleriyle ilgili durumlarının belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih ve 27458 sayılı, Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinde Vidanjör ve Kuka Hizmet Ücretleri bölümü ile Su Abonelerine Yapılacak Çeşitli Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifesi başlığı altında bulunan ve bu hizmetlerin sunumunda  oluşabilecek mükerrerliliği gidermek amacıyla yeni bir düzenleme yapılması ve yine aynı tarife başlığı altındaki (Ç) bendinde bulunan ve sehven yazılan “İşyeri Tarifesi” tanımının değiştirilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
    
500 BİN TL ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 31.12.2020 Tarih ve 28065 sayılı, üyesi olduğumuz Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Barajdan Su Alma Yapısı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.tarafından 500.000.-TL.lik ödenek tahsisinin kabulü ve ödenek tahsisi dışındaki bedelin Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından ödenmesi şartıyla bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25697 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Çevre Mühendisi Mehmet YILDIZ’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25645 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25698 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Alican GÜLAY’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25699 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Abdullah Erdem GÜNER’in 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25700 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olark görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Cihan DENİZ’in 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25646 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Zabıta Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27550 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccarlardan 2021 yılında alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Özel Kalem Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 27937 sayılı, Belediyemize ait Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 100 bin lira sermaye artırımı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Üyeleri; Atınç Kayınova, Ozan Demirtaş, Hüsnü Meydan, Kenan Ekiz, Hürmet Kartal, Hasan Şenol, Okan Onur, Osman Bekaroğlu, Özberk Papila, Turgut Aydın ve Deniz Dilaver tarafından verilen Belediyenin Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğindeki “sayaç bakım bedeli”nin yönetmelikten çıkartılması, 2021 yılı Gelir Tarifesinden de aynı kaleme karşılık gelen ücretin kaldırılması ile ilgili olarak karar alınması hakkındaki önergeyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Bilgi Raporu okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27518 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Terakki Mahallesi Osman Çayırı Sokak, 339 ada, 23 ve 26 parsel sayılı taşınmazlara yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.CHP red oyu verdi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27521 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 parsel sayılı taşınmazın Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlanan kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27522 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 parsel sayılı taşınmazın Ortaöğretim Tesis Alanı (Sağlık Koleji) olarak planlanan kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu. 

İmar Komisyonu gündeminde bulunan;

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27519 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki,  

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27520 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısıları ile ilgili olarak İmar Komisyonu Bilgi Rapor okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim alan, 13 Ocak çarşamba günü halk otobüslerinin hizmete başlayacağı müjdesini verdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim alan, makzon komisyonunun son değişiklikleri yapmak üzere 10 günlük ekstra süre istediğini belirterek, 1 Şubat'ta makzon projesinin
Mecliste görüşüleceğini ifade etti.

Selim Alan Ayrıca gazetecilerin kendisini sert sözlerle eleştşren CHP İl Başkanı Murat Pulat sorusuna "Gereken cevabı İl Başkanım Zeki ağabeyim vermiştir" diyerek cevapladı 
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 16:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48