Zonguldak Belediyesi, su ve kira alacaklarını üç ay erteledi

Zonguldak Belediyesi, su ve kira alacaklarını üç ay erteledi...

Zonguldak Belediyesi, su ve kira alacaklarını üç ay erteledi

Zonguldak Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre Corona Virüs süresince üç ay süreyle ertelenecek tahsilatları açıkladı.
 İşte o açıklama:
 “17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Yeni tip Corona Virüs (COVİD-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un,
 1.madde 1.bent (ç) fıkrasında; 
“Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19.03.2020 tarihinden 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 ay ertelenmesine Belediye Meclisi yetkilidir. Bu süreler bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” denmektedir.
 (e) fırkasında;
 “Büyükşehir Belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere Belediye Meclisi tarafından 3 ay ertelenebilir. Bu süreler bitiminden itibaren 3 aya kadar Belediye Meclisince uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.” denmektedir.
 (f) fıkrasında;
 “Büyükşehir Belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere Belediye Meclis Kararıyla; belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreler bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmadan tahsil edilir.” denmektedir. 
(g) fıkrasında; 
“Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.” denmektedir. Belediyemizce uygulama bu şekilde yapılacaktır. 
Halkımıza saygıyla duyurulur.”
 

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 15:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48