ZONGULDAK TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

ZONGULDAK TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

Zonguldak'ta Turizm odaklı yerel kalkınma toplantısı düzenlendi.
Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte, Rektör Mustafa Çufalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Toplantıya katılanlar Turizm üzerine konuşmalar yaptılar.
Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda Zonguldak turizmi masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada,turizmin bacasız Sanayi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"45. Turizm Haftası Etkinliği kapsamında düzenlenen “Zonguldak Turizm Odaklı Yerel Kalkınma Toplantısına” hoş geldiniz diyor sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Etkinliğimizin başarılı geçmesini ve İlimize hayırlı olmasını diliyorum.Hepimizin malumu olduğu üzere günümüzde bacasız sanayi olarak anılan ve çağımızın önemli bir ögesi olan turizm sektörü; ülkelerin kalkınma ve gelişmesini hızlandıran, bölgesel kalkınma, ekonomik gelişim ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan önemli sektörlerin başında gelmektedir. Bazı ülkelerin, bazı kentlerin ya da bölgelerin ekonomik geçim kaynağı ağırlıkla turizme dayalı durumdadır. Turizmde; üretilen hizmetin, ancak üretildiği yerde tüketilmesi mümkün olduğundan, turistin yapacağı bütün harcamalar, ülkenin ya da kentin doğrudan kazancı olmaktadır. Bu yönüyle turizm, doğrudan para kazandıran lokomotif bir sektördür ve kalkınma politikalarında destekleyici rolü üstlenmektedir.

Turizm sektörü; ölçek, yatırım, örgütlenme, yönetim boyutlarıyla özel deneyim ve bilgi gerektirmektedir. Hızla dijitalleşen dünyamızda, teknolojiyi yakından takip etme zorunluluğu da sektörün ayırıcı özelliklerinden biridir. Ancak ne olursa olsun diğer sektörlerle karşılaştırıldığında turizm sektörünün çok hızlı gelişme gösteren bir sektör olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Ülkemiz ekonomisi de, son yıllarda hızlı bir gelişme trendi içerisindedir. Bu ekonomik gelişim içerisinde turizm sektörünün de önemli bir payı bulunmaktadır. Emek-yoğun bir sektör olması yönüyle, istihdam açısından önemli faydalar sağlayan sektör, diğer sektörlere olumlu tesiriyle de çarpan etkisine sahip konumdadır. Bir bölgede turizm hareketliliği; konaklamadan perakendeye, gıdadan ulaşıma, kırsal kalkınmadan istihdama kadar birçok ekonomik faktörü tetiklemektedir. Onlarca sektör turizmden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir.

Turizmi geliştirmenin etkili yollarından bir tanesi, stratejisi iyi belirlenmiş etkin bir tanıtımdır. Bununla birlikte turizmin çeşitlendirilmesi, altyapı yatırımları, coğrafi işaret, deneyim faaliyetleri ve markalaşma çalışmaları da turizmi canlandıran önemli unsurlardır.

Turizm; ülkeler, şehirler ve yatırımcılar için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. Çünkü yaşam standardının artması, gelirin artması ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres nedeni ile insanların turizme ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için belirli oranda bir bütçe ayırmakta ve bu bütçeyi seçtikleri turizm destinasyonlarında harcamaktadırlar.

Hal böyle iken; yeşili mavisiyle harika doğası, endüstri mirası, kültürel varlıkları gibi zengin turizm kaynaklarına sahip Zonguldak ilinin bu potansiyelden en üst düzeyde yarar sağlaması ilimizin ekonomik gelişimi açısından son derece önemli olup turizm İlimiz için bir çıkış noktasıdır.  

Bununla birlikte, sahip olduğu potansiyele karşın turizmden yeterli payı alamayan ilimizde sektörün gelişimine yönelik adımlar atılmasının elzem olduğu ortaya çıkmaktadır. Evet, birçok alanda turizm potansiyelimiz var, ancak mevcut durumu iyi analiz etmek, güçlü ve zayıf yönlerimizi belirleyerek tanıtım faaliyetlerine hız vermek, altyapı eksikliklerimizi ikmal ederek ilgili birimler nezdinde işbirliği ve koordinasyonu artırmak İlimiz turizminin gelişimi açısından önem arz etmektedir. 
Buradan hareketle, turizme yönelik en doğru adımı atmak üzere öncelikle ilimizde “Turizm Tanıtım Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Valilik koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten çalışma grubunda; BAKKA, Özel İdare, Üniversite, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Turizm Platformu temsilcileri birlikte görev yapmaktadır. 

•Yapılanmasını hızlı bir şekilde tamamlayan ve bürokrasiden ari bir yönetim ve iletişim yapısına sahip, istişare kültürü ve ortak akıl disipliniyle hareket eden bu çalışma grubu, ilk iş olarak farklı platformlardan temsilcilerle görüşmeler yaparak düşünce ve önerileri sentezlemiştir. Bununla birlikte ilimize ait turizm potansiyeli taşıyan unsurlar derlenmiş Zonguldak’a ait turizm envanteri oluşturulmuş ve tanıtım stratejisi geliştirilmiştir.

•Diğer taraftan tanıtım ayağını güçlendirmek üzere BAKKA bünyesinde “Zonguldak Tanıtım Ofisi” kurularak çalışmaların koordinasyonu güçlendirilmiştir. 

•Ayrıca, “Visit Zonguldak” markası oluşturularak bununla ilgili bir internet sitesi hazırlanıp hizmete alınmış, bu çalışma sosyal medya hesapları ile de desteklenerek ilin en etkili ve güncel tanıtımının dijital platformda yer bulması sağlanmıştır.

•İlimizin tanıtımına yönelik fuarlar ve etkinlikler yakından takip edilmekte ve gerekli görülen fuar vb. etkinliklere katılım sağlanarak farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

•Tanıtımın sosyal medya ayağını güçlendirmek üzere fenomenlerin bölgemize gelmesi sağlanarak potansiyelin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir.

Yapılan faaliyetlerin yanında yapılacak/yapılması gereken birçok faaliyet ve proje bulunmaktadır. Bunların başında ilimizin güçlü olduğu yönleri ön plana çıkarmak gelmektedir. Çünkü turizmde, insanlar farklı olanı arzulamakta, daha önce yaşamadığı deneyimleri araştırmaktadır. Bu doğrultuda, ilimizin endüstri mirası kartını ön plana çıkarmak önemli bir faaliyettir. Malumunuz kömürle var olmuş, kömürle özdeşleşen hikayesi olan bir şehir Zonguldak. Ve bu hikaye, sahip olunan somut ve tarihi endüstri varlığıyla birlikte her yerde bulunmayan bir turizm değerini ortaya çıkarmaktadır. 

•Bu doğrultuda, maden müzemiz ve hemen yanı başındaki eğitim ocağının bir bütünlük arz edecek şekilde yeniden düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. İnsanlara hem kömürle ilgili tarihi aktaracak hem de maden deneyimini yaşatacak bir projeyle önemli oranda turist çekilebileceğini düşünüyoruz

•Üzülmez Kültür Vadisi projemiz, yakın zaman içinde tekrar faaliyete geçecek olan Gökgöl mağaramız, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, Rombaki Köşkü, Fener Varagel Tüneli, Lavuar Kuleleri, Yeşil Rota olarak adlandırdığımız Kömüre Giden Demiryolu projesi, Ereğli-Armutçuk Eski Demiryolu Rotası yine endüstri mirasını tamamlayıcı turizm ögeleri olarak sahip olduğumuz önemli potansiyellerdir.  

•Diğer taraftan Karadeniz tarihi ve arkeolojisi için büyük önem taşıyan Ülkemizin Karadeniz kıyılarındaki ilk ve tek antik kenti  Tios; Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlerine tarihlenen Filyos kalesi, sahip olduğumuz eşsiz doğamız da turizm için bir potansiyel arz etmektedir. Kent ormanımız, harika şelalelerimiz, mağaralarımız, 4116 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ile 1000 yaşını aşmış tarihi ağaçlarımız, doğal bisiklet yolları gibi unsurlar turizmi canlandırabilecek etkiye sahiptir. Gastronomi ve spor faaliyetleri de turizme katkı sağlayacak diğer unsurlardır.

•Turizmdeki bir diğer önemli unsur ise Coğrafi İşaretli ürünlerdir. Son yıllarda çok daha sık duyduğumuz bu terim, bir taraftan katma değer yaratıp istihdam sağlarken diğer taraftan özellikle kırsal kesimin gelirlerini artırarak bir anlamda göçün engellenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bu yolla tarımsal üretim özendirilmekte ve özgün ürünlerin korunması ve gelişmesi sağlanmaktadır. Örneğin Fransa ile İtalya’nın peynirleri hem üretildiği bölgelere turist çekiyor hem de ürünün ticarileşmesini kolaylaştırıyor. Tüm dünyada tanınan marka hale gelen bu iki coğrafi işaretli ürün, yaklaşık 1,5 milyar Euro büyüklüğünde pazar oluşturmuştur. Dolayısıyla Coğrafi İşaretli ürünler önemli bir ticari hareketlilik yaratıyor diyebiliriz. 

Durum dünyada böyle iken ülkemizde de son yıllarda coğrafi işaret çalışmaları yoğunlaştığı görülmektedir. İlimiz penceresinden baktığımızda; Devrek Bastonu, Çaycuma Manda Yoğurdu, Devrek Beyaz Baklavası ve Cevizli Kömeç olmak üzere tescili alınmış dört Coğrafi İşaretli ürün bulunmaktadır. Diğer taraftan da, dokuz ürünün tescil için başvurusu yapıldığı görülmektedir. Mevcut durum, bizim bu konuya daha fazla eğilmemizi gerektirmektedir. Bu noktada, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları gibi tüm taraflara önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Özellikle Ticaret ve Sanayi odalarımızın bu konudaki çalışmalarını daha fazla yoğunlaştırmasını beklemekteyiz.

•Markalaşma çalışmaları da ilgili paydaşlar nezdinde devam etmektedir. Bu doğrultuda, endüstri mirası için Avrupa Endüstri Mirası Ağı (ERIH) ve Jeopark potansiyeli için de UNESCO üyeliği süreçlerine ilişkin ön araştırmalar yapılmış olup yakın zamanda gerekli çalışmaların başlatılması planlanmaktadır.

•Ayrıca, Safranbolu ve Amasra gibi önemli turizm bölgelerine yakın konumda olan ilimiz, bütüncül turizm destinasyonu yaklaşımıyla bu bölgelere gelen turizmden de olumlu etkilenecektir.  Son günlerde, yapılan çalışma ve girişimlerle Latin Amerika ülkelerinden Meksika ve Kolombiya’nın İlimizi Türkiye turizm rotasına dahil etmiş olması da İlimiz adına memnuniyet verici bir gelişmedir. 

Konuşmamın genelinde de bahsettiğim üzere ilimiz için önemli bir tanıtım atağına çıkmış durumdayız. Paydaşlarımızla yaptığımız istişarelerde “Öyle bir çalışma ve tanıtım yapmalıyız ki insanlara Zonguldak’a gelmemenin bir eksiklik olduğunu hissettirerek Zonguldak’ı mutlaka görmeliyiz düşüncesini yaratmalıyız.” diyoruz. Bu kapsamda, Zonguldak ili için 2021 yılını turizmde yatırım ve tanıtım yılı olarak adlandırabiliriz. İlimizin çok yönlü turizm ile atağa geçerek seçkin turizm merkezlerinden birisi ve marka şehir olması için paydaşlarımızla işbirliği halinde çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 2022 ve sonraki yılları ise bu çalışmaları sürdürülebilir kıldığımız ve meyvelerini topladığımız yıllar olmasını hedefliyoruz. Özellikle pandemi sonrası insanların daha fazla ilgi göstermesi beklenen turizm sektöründen daha fazla yararlanmayı arzuluyoruz.

Diğer taraftan, İlimizin sosyo-ekonomik gelişimine öncülük edecek turizm konusunda öncelikle yerel paydaşlar nezdinde özgüvenimizi kazanıp doğal ve kültürel değerleri önce bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da halkımıza ve yerel paydaşlarımıza düşen rol ve görev çok büyük ve önemlidir. Ben sözlerime burada son verirken etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere ve etkinliğe ilgi gösteren siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor bundan sonra yapılacak olan çalışmaların başarılı olmasını temenni ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 13:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER