ZTSO ÜYELERİNE GEÇMİŞ YIL ODA AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRMA FIRSATI

ZTSO ÜYELERİNE GEÇMİŞ YIL ODA AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRMA FIRSATI

Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi odası üyelerinin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Yapılandırma imkânından istifade ederek, geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak ödeyen oda üyelerinin, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen oda üyelerinin, en geç 31 OCAK 2021 tarihine kadar dilekçe ile bizzat Odaya gelerek ve/veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yapılandırmaya müracaat eden oda üyelerinin borç taksitlerinin birincisini en geç kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ( İlk Taksit: 28 ŞUBAT 2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ( Son Taksit: 31TEMMUZ 2021) ödemesi gerekmektedir.

Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendisi belirleyecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31OCAK 2021) başvuruda bulunacaklardır.

Başvurular Odaya dilekçe ile fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01.12. 2020 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak ta yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Üyeler Odaya müracaat ederek herhangi bir ekstra işleme gerek kalmadan geçmişe yönelik anapara borçlarını Kredi Kartı ile de taksitlendirebilecekler.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, “Üyelerimiz geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan muaf olabilirler.  Üyelerimizi devletimizin sağlamış olduğu bu imkândan istifade etmeye davet ediyorum. Detaylara odamız web sitesinden ulaşılabilir” dedi.

 

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 16:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48