AK Parti'de Genel Başkan Vekilliği teklifi kabul edildi

AK Parti'de Genel Başkan Vekilliği ile ilgili tüzük değişikliği kabul edildi.

AK Parti'de Genel Başkan Vekilliği teklifi kabul edildi

AK Partide yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan vekilliği ihdas edildi. Partinin alt kademe teşkilatlarının kurulması yanında kaldırılmasına yönelik yetki MKYKya verildi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi tüzüğe eklendi.

Kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 11 maddesine ilişkin değişiklik teklifi, yapılan oylamayla kabul edildi.

Buna göre, tüzüğün Temel Amaçlar başlıklı 4. maddesine, AK Parti, köklü devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyetinin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak, vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti, yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder. fıkrası eklendi.

Tüzüğün 69. maddesinin 3. fıkrasına Ancak en az 5 delegece imzalı yazılı teklif gelmesi halinde, genel başkan ve diğer bütün seçimlerin aynı anda yapılmasına büyük kongrece karar verilebilir. Bu halde 76. maddenin 3. fıkrası uygulanmaz. ibaresi eklendi. Değişiklikle genel merkez ve diğer merkez organ seçimlerinin aynı anda yapılmasına imkan sağlanacak.

Tüzüğün 73. maddesinin 3. fıkrasında yer alan Genel Başkanın yokluğunda ibaresi Genel Başkanın veya Genel Başkan Vekilinin yokluğunda şeklinde değiştirildi. Söz konusu maddeyle Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarına başkanlık etme konusundaki temel ilke düzenlendi.

Ayrıca tüzüğün 74. maddesinin 4. fıkrasında yer alan Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak ibaresinden sonra kaldırma ibaresi eklenirken, 14. fıkradaki yürütme organlarının ibaresi yönetim ve yürütme organlarının şeklinde yeniden düzenlendi.

- Üç dönem kuralı gerekmesi halinde esnetilebilecek

İlgili maddenin 16. fıkrası Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu ile diğer ilgili kanuni mevzuatın açıkça yasakladığı veya sınırladığı konular ile tüzükte belli bir Genel Merkez organının görev ve yetkisinde olan konular dışında parti politikaları, adaylık şartları ve kısıtlamaları, seçimler ve benzeri konularla ilgili her türlü prensip veya istisnai nitelikte kararlar almak ve uygulamak gibi görevler yapar, yetkiler kullanır. şeklinde değiştirildi.

Buna göre, partideki üç dönem kuralı devam edecek ancak MKYK, gerekmesi halinde istisnai nitelikte karar alabilecek donanıma kavuşturulacak. MKYK, bu alanlarda parti politikaları dikkate alınmak suretiyle inisiyatif kullanma yetkisiyle donatılacak.

Değişiklikle partinin il, ilçe ve belde teşkilatlarının kurulması yanında kaldırılmasına yönelik yetkiyle bu teşkilatların yönetim organ üye sayılarının tüzükte belirlenen asgari ve azami üye sayıları kapsamında belirlenmesi yetkisi MKYKya verildi.

- Genel başkan vekilliği getirildi

AK Parti Tüzüğüne 77/A sayılı yeni madde eklendi. Tüzüğe eklenen Genel Başkan Vekili başlıklı maddeye göre, genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenecek. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri yürütecek, yetkileri kullanacak. Genel başkanın yokluğunda, genel başkan vekili MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Bu madde hükmü, yan kuruluşlarla genel merkez dışındaki teşkilat kademelerinde uygulanmayacak.

Düzenlemeye göre bir genel başkan vekili belirlenecek, alt kademeler ise kademe başkanlarının vekili şeklinde statü oluşturamayacak.

- MYKnın oluşumu

Tüzüğün 79. maddesinin birinci fıkrasına Genel Başkan Vekili ibaresi eklendi. İlgili maddenin ikinci fıkrası, TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirlenir. şeklinde, üçüncü fıkrasındaki Genel Başkanın yokluğunda ibaresi ise Genel Başkanın veya Genel Başkan Vekilinin yokluğunda olarak değiştirildi.

Maddeyle MYKnın oluşumu, üyelerinin belirlenmesi usulü ve toplantıya başkanlık etme konusu yeniden düzenlendi.

Ayrıca tüzüğün 81. maddesinin kenar başlığı Genel Başkan Yardımcıları şeklinde değiştirildi, MYKnın MKYK tarafından seçilen ibaresi madde metninden çıkarıldı.

- Kötüye kullanan ihraç edilecek

AK Parti Tüzüğünün 116. maddesindeki disiplin yaptırımları bakımından geçici ihracı gerektiren kurallar ve fiillerden bazıları, partiden kesin ihraç düzenlemesini içeren 117. madde kapsamına alındı.

Buna göre, seçimlerde, partiden olur almadan bağımsız aday olmak, diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak yahut parti adayları aleyhine çalışmak, partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak, partili olmayı nüfuz sayarak kötüye kullanmak ve usulüne uygun olarak alınmış grup kararlarına uymamak fiilleri, tüzüğün kesin ihraç eylemlerini düzenleyen maddesine aktarıldı.

Ayrıca, tüzüğün 116. maddesinin 2, 4 ve 6. fıkraları, kesin ihraç cezası verilmesini gerekli kılan haller arasına alındığı için yürürlükten kaldırıldı.

Tüzüğün 149. maddesi, Genel Başkan Vekili dışındaki Merkez Yürütme Kurulu üyesinin Bakanlar Kurulu üyeliğine atanması halinde, MYK üyeliği kendiliğinden sona erer şeklinde yeniden düzenlendi.

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde, söz konusu tüzük değişikliğine ilişkin hükümler madde madde oylandı ve kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Okunma Sayısı: 3872
Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2017, 15:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER