Bartın Belediye Meclisi toplandı

Bartın Belediyesi Ekim 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda Gerçekleştirildi.

Bartın Belediye Meclisi toplandı

Bartın Belediyesi Ekim 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 16 maddeyi görüşerek karara bağladı.Yoklama ile başlayan meclis toplantısı gündemin birinci maddesi 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Planının görüşülmesi ile devam etti. Meclis üyeleri maddeyi ikinci oturumda görüşülme kararı aldı. Gündemin ikinci maddesinde ise 1 adet kamyon alınması talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde ise Kemerköprü Mahallesinde 1 adet, Aladağ Mahallesinde 1 adet, Karaköy Mahallesinde 6 adet yola sokak numarası verilmesi talebinin görüşüldü. Madde Mahalle ve Sokak İsimleri tespit komisyonuna havale edildi. Dördüncü gündem maddesinde ise Şiremirçavuş Mahallesi, tapuda 1312 ada, 4, 5 ve 10 parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Beşinci gündem maddesi olan Muratbey Köyü, tapuda 109 ada, 17 parsel için kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve yeniden düzenlenen plan tadilatının görüşülmesi konusu Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Altıncı gündem maddesi olan Gölbucağı Mahallesi, tapuda 645 ada, 299 parsele ait imar plan değişikliği talebi Madde İmar Komisyonuna havale edildi.

Yedinci gündem maddesinde Mülkiyeti belediyede bulunan Orduyeri Mahallesi tapuda 15 ada, 8 parsel nolu taşınmazın 593,65 m2 lik kısmına TEDAŞ adına 25 yıllığına kira şerhi konulması talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Sekizinci gündem maddesi olan Kutlubeyyazıcılar Köyü, tapuda 145 ada, 11 parsel no.lu taşınmaz üzerine hazırlanan ticaret amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı talebinin görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.Dokuzuncu madde ise Gecen Mahallesi, tapuda 122 ada, 531 ve 532 parsel nolu taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. Onuncu gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi kabul edildi. On birinci gündem maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Öğrenci taşıma ücretlerinde değişiklik yapılması talebi kabul edildi.

On ikinci gündem maddesi olan Mahalle ve Sokak İsimleri Tespit Komisyonuna havale edilen, Karaköy Mahallesinde 4 adet yola sokak ismi verilmesi talebi kabul edildi. On üçüncü gündem konusunda ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Orduyeri Mahallesi, tapuda 643 ada, 9 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On dördüncü gündem maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kemerköprü Mahallesi, tapuda 1232 ada, 355 parsel no.lu taşınmazın güneyinden geçen imar yolunun çevreyoluna bağlantısını sağlamak amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On beşinci madde de ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Köyortası Mahallesi, tapuda 194 ada, 5 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdasının yapılması ve Bartın Belediyesine adına tescil olduktan sonra nasıl satılacağı hakkındaki konu görüşüldü. Madde kabul edildi.

On altıncı madde de ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Belediye mücavir alan sınırlarına bitişik olan Kutlubeydemirci Köyünün kalan diğer kısmının mücavir alana alınması talebi görüldü. Madde kabul edildi. Gündemin on altıncı maddesinde ise maddesinde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna yeniden havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 1552 ada, 1 parsel ve 497 ada, 173 parsel nolu taşınmazlar üzerinde imar plan değişikliği talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin son maddesi olan on yedinci madde de ise Kemerköprü Mahallesi Koca Müftü Sokak No: 15’de bulunan Varol Otel isimli iş yerinin ruhsat iptali konusu görüşüldü. Madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 19:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48