BEÜ tıp fakültesi araştırma görevlileri temel uyum kursu değerlendirme toplantısı

BEÜ tıp fakültesi araştırma görevlileri temel uyum kursu değerlendirme toplantısı

BEÜ tıp fakültesi araştırma görevlileri temel uyum kursu değerlendirme toplantısı
 BEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan başkanlığında, Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri ile bir araya gelindi.
7 Öğretim Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda Kasım ayında düzenlenmesi planlanan Temel Uyum Kursu’na ait program hakkında bilgi verilerek Araştırma Görevlilerinin programa yönelik öneri, katkı ve soruları alındı.
Araştırma Görevlilerinin yoğun katılımının gözlendiği toplantıda Prof. Dr. Ali Borazan şunları söyledi:
“Öncelikle Mezuniyet Sonrası Eğitim çalışmalarında desteklerini devamlı olarak bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’ e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu toplantıyı gerçekleştirmemizin temel amacı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi’nin mezuniyet sonrası eğitim programının bir bütün içerisinde gerçekleşmesi, sürdürülebilir, geliştirilebilir, uygulanabilir, paydaşlarının görüş ve onaylarının alındığı bir program çerçevesinde BEÜ İBN-İ SİNA kampüsü kültürünü geliştirerek sürdürmektir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin süreklilik içerisinde tam katılımlı, birlik ve beraberlik içerisinde, tüm ilgililerin görüşünün alındığı bir anlayışla sürdürülmesini sağlamaktır. BEÜ Tıp Fakültesinde ortak davranış modelleri belirlemek, ortak bir davranış modeli geliştirmektir. Tıp eğitimi; mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi şeklinde olup Tıp Fakültesine başladıktan sonra ölünceye kadar devam eden bir eğitimdir. Bu meslek icra ettiğiniz sürece eğitim ve öğretimi devam edecek bir meslektir. Bu bağlamda yapılmasını düşündüğünüz etkinlikleri, değişiklikleri görüş ve önerilerinizi her zaman yazılı olarak mezuniyet sonrası eğitim komisyonumuza iletirseniz mutluluk duyarız. Bu amaçla görüş ve önerileriniz için dosya tutulacaktır. Hepiniz Türkiye’nin yetiştirdiği ve güvendiği başarılı birer hekimsiniz. Sizler bizlere Tıp mesleğinizi geliştirmeniz için aileleriniz ve devletimizin birer emanetisiniz. Bizler bu emanete sadık kalmak, görevi en iyi yapmak için çalışmaktayız. Bu amaçla; mezuniyet sonrası eğitimin, bir program dâhilinde olması, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için Fakültemiz Yönetim kurulu tarafından 19.08.2016 tarihinde Prof. Dr. Şehmuz Ertop, Prof. Dr. Eksal Kargı, Prof. Dr. Canan Külah, Doç. Dr. Mutlu Yüksek, Yrd. Doç. Dr. Zehra Safi Öz, Yrd. Doç. Dr. Murat Songür, Yrd. Doç. Dr. Volkan Ülker, Araş. Gör. Elif Kahraman, Araş. Gör. Engin Denizhan Demirkıran ve Araş. Gör. Abdülkadir Tekin’ den oluşan Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu teşkil edildi. Eğitim Komisyonunun yoğun çalışmaları sonrası Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı belirlendi. Araştırmalar ve tecrübeler sonucu uygulanabilir bir program oluşturdukları için tüm komisyon üyelerimize teşekkür ederim. Mezuniyet sonrası eğitimde Anabilim Dallarınca uygulanan programlar (seminer, vaka sunumu, literatür, konseyler, vb) dışında, BEÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Ortak Eğitim Programı kapsamında; Oryantasyon (Uyum) Programı, Advance (İleri Düzey) Eğitim Programı ve ortak araştırma görevlileri panellerinin yapılması ile ayrıca her Anabilim Dalı tarafından Sürekli Tıp Eğitimi için ortak toplantılar yapılması uygun görülmüştür. Uyum Programı kapsamında yer alan konular şunlardır:
“Araştırma Görevlilerinin Yasal Hakları, Akademik ve İdari Örgütlenme, Hasta Dosyası, Reçete Yazım Kuralları, Konsültasyon Yazım Kuralları, Hukuki Sorumlulukları, Adli Rapor Yazımı, Hastane Enfeksiyonları, Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri, Hemogram Değerlendirme, Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı, Kan Bankası, Kliniklerle Laboratuvar İlişkisi (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Radyoloji) , Temel ve İleri Yaşam Desteği, Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon ve Havayolu Yönetimi, Acil Hastaya Yaklaşım, Travmalı Hastaya Yaklaşım, EKG değerlendirme, Akciğer Grafisi Değerlendirme, Komplikasyon ve Malpraktis, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Mesleki Etik Değerler, Protokol Kuralları, Hastane Otomasyon Sistemi, Kullanımı, SGK ve Faturalandırma”. Oryantasyon eğitiminin yılda 2 kez tekrarlanması uygun görülmüştür. İleri düzey eğitimde ise “Etkili Sunum Teknikleri, Bilimsel Araştırmalar ve Makale Yazımı, Temel Yara Bakımı, Tıbbi fotoğrafçılık, Etik kurullar ve Bilimsel Araştırma Etiği, Tez Yazım Kuralları, Temel İletişim Becerileri, İletişim Becerileri (Hastaya Yaklaşım), Kariyer Planlama ve Özgeçmiş Hazırlanması, Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları, Burs olanakları ve Fonlar, Uluslararası Araştırma Projeleri” gibi konular yer alacak ve bu eğitimin ise 2 ayda bir yapılması planlanmaktadır. Ortak Araştırma Görevlileri panellerinin konuları ise Araştırma Görevlilerinin belirleyeceği bir program çerçevesinde 2 ayda bir tekrarlanacak şekilde uygulanacaktır.”
Daha sonra söz alan Komisyon Üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı ise söz konusu Eğitim Programı çerçevesinde sunulacak konuların ve düzenlenecek panellerin hem Araştırma Görevlilerinin akademik yaşam hem de Fakülte Eğitim kalitesine sağlayacağı yararları vurguladı. Toplantı, soruların cevaplanması ve olumlu dileklerin dile getirilmesiyle sona erdi.
Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2016, 06:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48