Kullandırılan nakit krediler yüzde 17 arttı

Kullandırılan nakit krediler yüzde 17 arttı

Kullandırılan nakit krediler yüzde 17 arttı


Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin yayımladığı Kasım ayı verilerine göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 1 trilyon 814 milyar lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, yayımladığı aylık verilere göre merkez üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 814 milyar lira oldu. Bir önceki aya göre artış yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. Nakit kredilerin 1 trilyon 725 milyar lirası bankalar, 39 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 27 milyar lirası finansman şirketleri, 22 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 67 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,1den yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,4, faktoring şirketlerinde yüzde 7,1, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,8, finansman şirketlerinde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

TİCARİ NİTELİKLİ KREDİLERİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI 1,3 PUAN ARTTI

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Kasım 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 75,2 oldu. İmalat sanayisi yüzde 25,7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bunu perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 11,7) takip etti. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 41,7lik kredi büyüme hızıyla dikkati çekti. Krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 10,3 arttı. Bu dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,6 ile toptan ve perakende sektörü olurken, bunu yüzde 4,2 ile inşaat sektörü izledi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2016 yılı Kasım ayına ait çek bilgileri verilerine göre, yılın ilk on bir ayında, bankalara ibraz edilen çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 647 milyar TL, ibraz edilen çek adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 19,8 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLER

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarken, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi yüzde 4 oranında arttı. Parasal tutarı 25,5 milyar TL olan 730 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 4,5 milyar TL tutarındaki 151 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,9 olurken, adet olarak 0,3 puanlık artış ile yüzde 3,7 oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8,5 ile Hakkari, yüzde 8,2 ile Mardin, yüzde 8,1 ile Ardahan ve Kırıkkale oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2,3 ile Çankırı, yüzde 1,7 ile Edirne ve yüzde 1,3 ile Çorum oldu. Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9,4 ile Hakkari, yüzde 8,4 ile Şırnak, yüzde 6,5 ile Mardin, yüzde 6,2 ile Kırıkkale ve yüzde 5,5 ile Diyarbakır oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2 ile Çankırı, yüzde 1,8 ile Sinop ve yüzde 1,6 ile Kastamonu oldu.

YILIN İLK ON BİR AYINDA, 927 BİN ADET SENET PROTESTO EDİLDİ

Yılın ilk on bir ayında, protesto edilen 927 bin adet senedin parasal tutarı 10,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise protesto edilen senet adedi yüzde 1,7 oranında artarken, senet tutarı ise yüzde 20,7 oranında artmıştır.

PROTESTO EDİLEN SENETLER: İL BAZINDA

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği illerde, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya ilk 5 sırayı teşkil etti. Tutar olarak, protesto edilen senetlerin yüzde 29’unu İstanbul, yüzde 10’unu Ankara, yüzde 7’sini İzmir, yüzde 5’ini Antalya ve yüzde 4’ünü Gaziantep oluşturdu. Tutar olarak senetlerin en az protesto edildiği iller Bayburt, Siirt ve Tunceli oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısında azalma

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 219 bin kişi oldu. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azalarak 667 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 2 oranında azalarak 902 bin kişi oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2017, 09:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER