DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

Doktorlar hastanede basın açıklaması yaptı

Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı, “Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir”dedi. Zonguldak Tabipler Odası 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi ana binada basın açıklaması yaptı.Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasına, Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı ve doktorlar katıldı. Zonguldak Tabipler Odası Başkanı Eksal Kargı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir. Bilgimizle, emeğimize, uzun yıllar süren eğitim  ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyor ve genç hekimleri yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde ön safhalarda mesleğimizi yapmayı sürdürdük ve sürdüreceğiz. Bizler kadın ve kutsal hekimlik mesleğinin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hekimliğin doğduğu bu topraklarda yıllardır sistematik bir şekilde sürdürülen mesleğimizin değersizleştirilme çabaları artarak devam etmektedir. Bunun etkisiyle hergün özel yada fiziksel saldırılara maruz kalıyor, malpraktis davaları ile mesleğimizi uygulamaktan korkar hale getiriliyoruz. Tüm bu koşullar altında mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırken haketmediğimiz eleştirilere maruz bırakılmamız bizleri derinden yaralamakta ve üzmektedir.Tek istediğimiz insanımıza daha güvenli bir ortamda daha kaliteli bir hizmet sunmak, hakettiğimiz değeri görürken elbetteki emeğimizin karşılığını almaktır. Çok çetin ve uzun bir sürecin sonunda yetişen genç hekimlerimizin gelişmiş ülkelere göçü de bizleri son derece kaygılandıran ve ülkemizin sağlıklı geleceği açısından çok önemle üzerinde durulması gereken bir sorundur. Bu göç eden beyin gücü gelişmiş ülkeler için  hiçbir bedel ödemedikleri çok değerli bir kaynak, ülkemiz için ise çok büyük bir kayıptır. Bu ülkenin en iyi yetişmiş gençlerinin ülkeden ayrılmasının sebebinin sağlık politikaları olduğunu görüyoruz.  Hekimler olarak biz, kendimizi bir tarafa bırakarak, ülkemizin sağlıkta özlenen hedeflere güvenle koşabilmesi ve ardımızdan gelen geleceğimizin güvencesi olan genç hekimlerimiz için ;Hangi statüde ve kurumda görev yaparsa yapsın, tüm çalışan hekim ve hekim emeklilerine, yaptığı uzun fakülte eğitiminin değeri olan, insanca yaşayabileceği ve emekli olduğunda da kimseye muhtaç olmadan geçinebileceği hakkımız olan ve bir çok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek göstergeyi  ve pandemide özveriyle  çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payını talep ediyoruz.

Kamu’da çalışan hekimlerin alacakları ücretin, performans sistemine mahkum edilmesi kabul edilemez olup, hekimin eğitimine ve gayretine yaraşır, emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlemesinin getirilmesini  ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz.Malpraktis tazminatlarına karşı hekimi güvence altına alan gerçekçi sigorta sisteminin tesisinin ivedilikle sağlanarak, hekimin mesleğini icra etmesini engelleyen malpraktis baskısının, hekimin üzerinden kaldırılmasını istiyoruz.Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilerek, cezaya dayalı değil yardımlaşmaya dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak, birinci basamak sağlık örgütlenmesinin yeniden planlanmasını istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar, tüm hekimlerin meslek örgütleri aracılığıyla görüşlerinin alınmasını ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmalarını, ülkemiz sağlık politikalarının daha mükemmel hale gelebilmesi için, fikirlerinin değerlendirilmesini talep ediyoruz.Genç hekim adaylarının eğitimlerinin, hekimlik vasfına yaraşır nitelikte olmasını istiyoruz. İleriye daha umutla bakan daha iyi ve daha donanımlı vasıflta hekimler yetişmesini istiyoruz.Hekimlerimizin covid -19 başta olmak üzere meslek kaynaklı tüm viral, kimyasal, ışıma vs. etkisi ile oluşabilecek tüm hastalıklara karşı, kendilerini ve ailelerini tam koruyucu- kapsayıcı geniş bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz.Yeni bir  sağlıkta şiddet yasasının etkili ve caydırıcı olacak şekilde yeniden çıkarılmasını ve aynı zamanda da hekimlerin görev yaptığı sağlık kurumlarında üst düzeyde güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını talep ediyoruz.Tabip Odaları olarak en çok üyemizi oluşturan özel hastane ve özel muayenehane hekimlerimizin özlük haklarının da en az kamu hekimleri kadar korunmasını, hekimlerin faydasına olabilecek gelişmelerden mahrum edilmemelerini istiyoruz.Saygılarımızla arz ederiz”dedi.


 

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER