EPDK’dan Doğal Gaz Kararı

EPDK, doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına dair usul ve esaslarda değişikliğe gitti

EPDK’dan Doğal Gaz Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun konuya ilişkin kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketi, bu usul ve esaslar sebebiyle önceki ay veya aylar içinde katlandığı sistem kullanım bedellerini ve sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarları, dağıtım şirketi yetkililerince onaylanmış icmal tablosuyla birlikte takip eden ilk 5 iş günü içinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na (ETKB) fatura edecek ve bu bedel ve tutarların bakanlık bütçesinden karşılanmasını talep edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, dağıtım şirketi tarafından düzenlenen faturayı talep tarihinden itibaren 10 iş günü içinde dağıtım şirketinin banka hesabına aktarmak suretiyle ödeme yapılabilecek.

SONRAKİ DÖNEM FATURASINDAN TENZİL EDİLECEK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından doğal gaz dağıtım şirketi hakkında ETKB'ye bildirilen de usul ve esaslara konu aylık kesinleşmiş doğal gaz tüketim miktarının, dağıtım şirketine yapılan ödemeye esas tüketim miktarından düşük olması halinde, tüketim miktarları arasındaki farkın faturada belirtilen sistem kullanım bedeli ile çarpılmasıyla bulunan fazla ödeme tutarı, ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile birlikte ilgili şirketin bir sonraki dönem alacağından mahsup edilecek şekilde dağıtım şirketi tarafından sonraki dönem faturasından tenzil edilecek.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN BAŞLAYACAK

Bakanlığın, ilave bilgi ve belge istemesi durumunda söz konusu fıkrada yer alan süre istenen bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından doğal gaz dağıtım şirketi hakkında ETKB'ye bildirilen de usul ve esaslara konu aylık kesinleşmiş doğal gaz tüketim miktarının, dağıtım şirketine yapılan ödemeye esas tüketim miktarından düşük olması halinde, tüketim miktarları arasındaki farkın faturada belirtilen sistem kullanım bedeli ile çarpılmasıyla bulunan fazla ödeme tutarı, ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile birlikte ilgili şirketin bir sonraki dönem alacağından mahsup edilecek şekilde dağıtım şirketi tarafından sonraki dönem faturasından tenzil edilecek.

Söz konusu fıkrada belirtilen fazla ödemenin uygulama dönemi sonunda oluşması halinde, fazla ödeme tutarı ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile birlikte dağıtım şirketinden defaten tahsil edilecek.

Bu usul ve esasların 10'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yasal faiziyle" ibaresi ise "Ödeme tarihinden itibaren işletilecek gecikme zammı ile" şeklinde değiştirildi.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER