İTİRAZI GÖRÜŞTÜLER

İTİRAZI GÖRÜŞTÜLER

Zonguldak İl Genel Meclisinde Alaplı Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan konut dışı kentsel çalışma alanına ilişkin Şubat ayında Meclisten geçen nazım imar planına Köy muhtarının yaptığı itiraz üzerine konu tekrar ele alındı ve oybirliği ile yeniden kabul edildi.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı 4. Birleşimi gerçekleştirildi.İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirilen mecliste köylere yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili Gündem maddeleri değerlendirildi.

Mecliste ilk olarak Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 106 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazlarda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, 01.02.2022 tarih ve 024 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onaylanmış olup, askı sürecinde planlara itiraz yapılmış, bildirilen itirazlar İdarece değerlendirildi, bahsi geçen planlara ait itiraz görüşüldü.

İl Özel İdare İmar Müdürü Özge Yüksel il genel mevlis üyelerine muhtarın itirazı hakkında bilgi verdi. AK Parti Ereğli İl Genel Meclis Üyesi Rıfkı Gültekin madde ile ilgili söz aldı.Ve aynı madde itirazın yersiz olduğu gerekçesiyle ikinci kez mecliste oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

Mecliste Alaplı İlçesi, Kasımlı Köyü Gövelekdere Membada, Memba Tahsis Komisyonu tarafından hazırlanan “İçme suyu Memba Tahsis Tevzi Komisyonu Raporları” doğrultusunda İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 17 – 15 – 13 sayılı raporlar görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kozlu İlçesi, Ense Köyü Soğanlıçay Mahallesi köy yerleşik alanı dışında kaldığından; mahallenin köy yerleşik alanı içine alınabilmesi için, gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Orman ile Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 20 – 18 – 13 – 16 sayılı raporlarının görüşülöerek oy birliği ile kabul edildi

Gelecek toplantının gün ve saatinin belirlenmesiyle birleşim sona erdi

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48