CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER AÇIKLANDI

CUMA NAMAZI KILINACAK YERLER AÇIKLANDI

10 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma Namazı kılınacak yerler belli oldu.

Konuya ilişkin Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada Cuma Namazı kılınacak yerler şu şekilde belirlendi; 

"150 cemaat kapasiteli Alimolla Camii

120 cemaat kapasiteli Ġsmailağa Camii

250 cemaat kapasiteli MeydanbaĢı Camii

200 cemaat kapasiteli Bozhane Camii

350 cemaat kapasiteli Safa Camii

80 cemaat kapasiteli Süleymanlar Mahallesi Süleymaniye Camii

200 cemaat kapasiteli Seyit Nasrullah Camii

300 cemaat kapasiteli Kepez Tepe Camii

120 cemaat kapasiteli PotbaĢı Camii

70 cemaat kapasiteli Kadıtarlası Cami

100 cemaat kapasiteli Orhangazi Camii

120 cemaat kapasiteli Hatip Camii

100 cemaat kapasiteli 2. Ġstasyon Camii

150 cemaat kapasiteli Ören Mahallesi Erenler Camii ile

100 cemaat kapasiteli Gülüç Merkez Camiinde ve Camiler yetersiz kalacağından aĢağıda belirtilen

alanlarda Cuma namazı kılınacaktır.

Diğer camilerde ise, ileriki zamanlardaki Ģartlara göre Cuma namazı kılınabilecektir.

Cuma namazı nedeniyle;

-Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, Ģadırvan ve tuvaletler kapalı

tutulmaya devam edileceğinden, cemaat abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iĢ yerlerinde gidermek

suretiyle cami ve mescitlere gelmelidirler.

-Cemaat yanında Ģahsi seccadelerini getireceklerdir. Koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar

kullanılmayacaktır.

-Cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunludur. Maskesi olmayan

kiĢi/kiĢilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir.

- Cuma namazı kılınacak yerlerin giriĢlerinde, herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi ve

vücut ısısının (ateĢ) ölçülmesi sağlanacaktır.

-Cuma namazı kılınacak yerler azami kapasitesine ulaĢtığında, buralara cemaatin girmesine

müsaade edilmeyecektir.

-Evde izolasyonda olan kiĢiler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaĢlar ile hastalık

belirtileri taĢıyanlara evlerinde kalmaları esastır.

Camiler haricinde Cuma Namazı kılınacak alanlar olarak;

Kdz.Ereğli İlçe Merkezinde;

-Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğüne ait ġehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadı,

-Kdz.Ereğli Lisesi bahçesi,

-Atatürk Ortaokulu bahçesi,

-Kdz.Ereğli Anadolu (KEAL) Lisesi bahçesi,

-Kepez Ġlkokulu bahçesi,

-Anadolu Ġmam-Hatip Lisesi Bahçesi

-Ġsmet Ġnönü Ortaokulu Bahçesi,

-Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi,

-Ġbrahim-Süheyla Ġzmirli Fen Lisesi Bahçesi,

-Kavaklık Ġlkokulu Bahçesi,

-Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ticaret Lisesi) Bahçesi,

-Nurdan ve Orhan Oğuz Ġlkokulu Bahçesi,

-Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık Eğitim Merkezi) Bahçesi

-Kdz.Ereğli Belediyesine ait KıĢla mahallesindeki Halı Saha.

-Elmatepe Mahallesi Noter Ahmet Sokaktaki Halı Saha,

-Göktepe Mahallesi Yalı Camii bahçesi,

-Göktepe Mahallesi Ahmet Kaptan Camii bahçesi,

-Kıyıcak Mahallesi Merkez Camii Önü

-Bölücek Mahallesi Kadir NeviĢet Kameroğlu ilkokulu Önü

-Balı Mahallesi Eski Ġlkokulu bahçesi

-Topçalı Mahallesi Ġlkokulu bahçesi,

-Hamzafaklı Mah. EbetaĢı Camii Bahçesi

-Ömerli Mah Ġsmail Canbaz Ġlkokulu Bahçesi

-Ören Mahallesi Ġlkokul/Ortaokul bahçesi

-Kestaneci Mahallesi Ġbrahim Ġzmirli Ġlkokulu Bahçesi

-Tat Metal Camii alanıdır.

Gülüç Beldesinde,

-Gülüç Vesile Dikmen Ġlkokulu/Ortaokulu bahçesi.

Ormanlı Beldesinde,

-Ormanlı Çok Programlı Lise,

-Ormanlı Ġlkokulu bahçelerinde,

Kandilli Beldesinde,

-Ġlçe Gençlik ve Spor Ġlçe Müdürlüğüne ait Tahsin Boray Baycık futbol sahası,

-Gökçeler Mahallesi Merkez Camii Avlusu

Köylerde,

-Cuma cemaati 50 nin altında olan yerleĢim yerlerinde kurallara uymak Ģartı ile Müftülükçe

belirlenen yerleĢim yerlerindeki cami bahçeleri veya uygun olan açık alanlar belirlenmiĢtir.

Bu alanlar;

Aydınlar Köyü Merkez Camii Avlusu

Dağlıca Köyü Okul Bahçesi

DaniĢmentli Köyü Okul Bahçesi

Yalnızçam Köyü Yalnızçam Köyü Ġlkokulu Önü

Dedeler Köyü ġehit Noyan Ġlkokulu

Güzelyurt Köyü Cami Avlusu

Pınarcık Köyü Ertuğrulgazi Ġlköğ.Okulu

Soğanlıyörük Köyü Yörük Mah.Yörük Cami Avlusu

Süleymanbeyler Köyü Süleyman Demirel Ortaokul Bahçesi

KeĢkek Köyü Buruncuk Mah. Eski Ġlkokul Bahçesi

Üçköy Köyü Köy Cami Avlusu

Yazıcılar Köyü Yazıcılar Ġlkokulu

Yunuslu Köyü Merkez Okul Bahçesi

Alacabük Köyü Köy Mezarlığı

A.Kayalıdere Köyü Cami Avlusu

Akkaya Köyü Köy Mezarlığı

Asarlı Köyü Cami Avlusu

Aydın Köyü Cami Avlusu

Çaylıoğlu Köyü ġehit Madenciler Okulu Bahçesi

Çevlik Köyü Eski Okul Bahçesi

Davutlar Köyü Cami Avlusu

Düzpelit Köyü Eski Okul Önü

Güllük Köyü Cami Avlusu

GüneĢli Köyü Köy Mezarlığı

Yenidoğancılar Köyü Cami Avlusu

Çaylıoğlu Köyü Kocalar Mahallesi Cami Avlusu

Hacıuslu Köyü Köy Mezarlığı

Hasbeyler Köyü Cami Avlusu

Ġskenderli Köyü Cami Avlusu

Kirencik Köyü Eski Okul Bahçesi

Külah Köyü Okul Bahçesi

Ortaköy Köyü Okul Bahçesi

Öğberler Köyü Köy Konağı Önü

Ova Köyü Merkez Camii Avlusu

Ramazanlı Köyü Cami Avlusu

Ramazanlı Köyü Zoroğlu Mah. Cami Avlusu

Sakalar Köyü Cami Avlusu

ġamlar Köyü Eski Okul Bahçesi

Vakıf Cami Avlusu

Velidağ Köyü Cami Avlusu

Yazıören Köyü Cami Avlusu

Yeniköy Köyü Cami Avlusu

Yukarıhocalar Köyü Cami Avlusu

Ballıca Köyü Cami Avlusu

Bayat Köyü Okul Bahçesi

Cemaller Köyü Bakımevi Köy Konağı

Elmacı Köyü Okul Bahçesi

KeĢkek Köyü Okul Bahçesi

Sücüllü Köyü Okul Bahçesi Cami Avlusu

Tepeören Köyü Cami Avlusu

Terzi Köyü Okul Bahçesi

Abdi Köyü

Ketenciler Köyü

Abdi Köyü Okul Yanı Mevkii Köy BoĢluk

Merkez Camii avlusu,

Bakırlık Köyü Bakırlık Köyü Okul Yanı

Esenler Köyü Köy Meydanı

Kızılca Köyü Cami Avlusu

IĢıklı Köyü IĢıklı Köyü Okul Yanı

Ġmranlar Köyü Ġmranlar Merkez Köy Konağı Önü

Ġmranlar Köyü Ġmranlar Merkeztantanlar Cami Önü

Kaymaklar Köyü Kaymaklar Köyü Merk. Mevkii Okul

Osmanlar Köyü Cami Avlusu

Çayırlı Köyü Cami Avlusu

Toyfanlı Köyü Sanayi Mah. Cami Avlusu

Kurtlar Köyü Kurtlar Köyü Ġlkokulu,

Ruşanlar Köyü Ruşanlar Köyü Camii Önü

Zindancılar Köyü Cami Avlusu

YaraĢlıyörük Köyü Köy Okul Bahçesi

Pembeciler Köyü Cami Avlusu

Çiğdemli Köyü Çiğdemli Köyü Camii Avlusu

Fındıklı Köyü Tepe Mah.Camii Avlusu

BaĢörendoğancılar Köyü Cami Avlusu

Kızılcapınar Köyü Kızılcapınar Köyü Orta Okulu

Emirali Köyü A.Sofular Köyü Ġlkokulu Bahçesi

Hasankahyalar Köyü Hasankahyalar Köyü Merkez Camii Avlusu

Uludağ Köyü Köy Konağı Önü

YeĢilköy Köyü Alacalar Mah. Camii Yanı"

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.1

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 11:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48