Orman Bölge Müdürlüğü´nden iddialara yanıt

Orman Bölge Müdürlüğü´nden iddialara yanıt

Orman Bölge Müdürlüğü´nden iddialara yanıt
 Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Çaycuma ilçesine bağlı Adaköy köyünde yapılan endüstriyel plantasyon çalışmalarına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. 

Çaycuma ilçesinde Perşembe Orman İşletme Şefliği endüstriyel plantasyon ve ağaçlandırma projesinin hayata geçtiği belirtilerek Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Perşembe Orman İşletme Şefliğinde bulunan ve hızlı gelişen türlerden olan doğal dişbudak sahaları idare müddetlerini doldurduğundan ; 2014-2032 yıllarını kapsayan toplam 704,9 hektarlık ormanlık alanda Perşembe Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Plantasyon ve Ağaçlandırma Projesi tanzim edilip Genel Müdürlüğümüzün uygun görmesi ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün 16.12.2014 tarih ve 1 Nolu olurları ve çerçevesinde uygulamaya geçilmiştir.

Yapılan bu projenin amacı; diğer doğal ormanlarımızın korunmasını temin edebilmek, ormanlarımızın sürekliliğini sağlamak, ülkemizdeki nüfus artış oranına paralel olarak artan odun hammaddesi açığını karşılamak, idare müddetini (ömrünü) tamamlamış olan ormanların yenilenmesini sağlamaktır denildi.

Amaç doğrultusunda Adaköy köyünde idare müddetini doldurmuş yaşlı dişbudak ağaçları kesilerek yerine 110 bin 770 adet dişbudak fidanı dikildiği belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çaycuma İlçesi Perşembe İşletme Şefliğinde 2014 yılında 28.4 Ha. alanda, 2015 yılında 35.0 Ha. alanda 2016 yılı içinde de 37,3 Ha. alanda uygulama yapılmış ve bu sahalarda bulunan idare müddetini doldurmuş yaşlı dişbudak ağaçlan kesilerek yerine toplam 110.770 adet dişbudak fidanı dikilmiştir. Yeni başlayan Adaköy Köyündeki 44.6 Ha alanında ise 35.000 adet dişbudak fidanı dikilecektir. Söz konusu Adaköy Köyündeki yapılacak çalışma ile ilgili olarak köylülerin Perşembe İşletme Şefliği tarafından ilanın yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ormanda 100-200 yıllık tarihi değeri olduğu söylenilerek anıt ağaç nitelendirmesi yapılan ağaçlar bizzat yerinde incelenmiş, artım burgusu ile yapılan yaş tespitinde ise 30 - 70 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Bu ağaçların bulunduğu köy halkı tarafından muhafaza edilmesi istenilen, çalışma sahasının batı kısmında yer alan köy kenarındaki mera alanı ve ayrıca saha içerisinde çap olarak yüksek değerlerde olan fertler ise kestirilmeyip korunacaktır. Çalışma sahası olan Adaköy Köyü 188 no lu bölmede, köylüler tarafından yoğun olarak usulsüz faydalanma ve otlatma baskısının olduğu, yakacak ihtiyacının karşılanmasında civardaki köy halkının bu alandan gelişi güzel idaremizin bilgisi dışında kaçak olarak odun kesme ve taşıma alışkanlıklarını sürdürmek istedikleri, bu nedenle mevcut idare süresi dolan ağaçların kesilerek yeni orman kurulması amacıyla ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasına karşı çıktıkları değerlendirilmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi sahada mevcut ağaçların anıt ağaç olup olmadığı ile ilgili olarak inceleme ve araştırma çalışması yapmak istemiştir. Ancak bu konuyla ilgili olarak 11.11.2016 Tarih ve 1465 sayılı yazı ile kurumumuza başvurmuş, 16.11.2016 tarihli 2530134 sayılı yazı ile, cevaben gerekli olan iznin Orman Genel Müdürlüğünden alınması gerektiği Bölge Müdürlüğümüzün ormanlarda yapılacak olan bilimsel çalışmalara izin verme yetkisi olmadığı bildirilmiştir. Kurumumuzdan, yapılan yada yapılacak olan her türlü ormancılık çalışmaları ile ilgili olarak herhangi bir bilgi almadan kamuoyunu kurumumuz aleyhine yanlış yönlendirilmesi, tahkir ve tezyif içeren sözler ile yanlış ve doğru olmayan beyanlarla iftira ve hakarete varan ifadeler kullanılması, amacı orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmek olan ve bunu yaparken insana, doğaya ve çevreye duyarlı, her zaman şeffaf ve saygın bir kurum olmak vizyonu ile görev yapan kurumumuzu yıpratmak istenmektedir.

Yukarıda bahsi geçtiği üzere yaşlı anıt ağaç olduğu iddia edilen ağaçların koruma altına alınacağının bilinmesine, anıt ağaçlar tespit ve tescili ile ilgili olarak Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri kapsamında bulunmakta ilgili yönetmeliğin 11. maddesinde anıt ağaç tanımı yapılmış ve TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter Seçim Kuralları ve İşaretleme Standardına göre tespit edilmekte olduğundan kurumumuz teşkilat yapısı ve görevleri kapsamına girmediğinin bilinmesine Orman Genel Müdürlüğümüzden inceleme ve araştırma izni almak kaydıyla her türlü bilimsel inceleme ve araştırma çalışmasına izin verileceği hususları ,kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2016, 10:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48