Bülent Ecevit Üniversitesi 2015 verilerine göre Türkiye Birincisi Oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Scopus 2015 Yılı Verilerine Göre Bilimsel Yayın Performansında Türkiye Birincisi Oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi 2015 verilerine göre Türkiye Birincisi Oldu

BülentEcevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Scopus 2015 Yılı VerilerineGöre Bilimsel Yayın Performansında Türkiye Birincisi Oldu.

Dünyada ve Türkiye’de üniversite sıralamaları hazırlanırken akademik başarıpuanlarının hesaplanmasında en önemli veri kaynaklarından biri olan ve bilimselaraştırmaların ve atıfların kaydının tutulduğu dünyanın en büyük veritabanıScopusun 2015 yılı verilerine göre Bülent Ecevit Üniversitesi GeomatikMühendisliği Bölümü kendi alanında tüm üniversiteleri geride bırakarak uluslararasıdergilerde basılan araştırma makalelerinin hem toplam sayısında hem de öğretimüyesi başına düşen makale sayısında birinci oldu.

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. ÇetinMekik yaptığı açıklamada: Bu başarıbölümümüz öğretim üyelerinin çalışma azmi ve iradesiyle elde edilmiştir. Ancaktüm başarılarda olduğu gibi bu başarı tek bir unsura bağlı değildir. ÖncelikleRektörümüzün bölümümüz altyapısını güçlendirmek için verdiği muazzam destek veuluslararasılaşma konusunda bize ilham kaynağı olması bu başarının temeliniatmıştır. Uluslararası alanda marka olmuş bilim insanlarının bölümekazandırılmasında bir önceki bölüm başkanımız Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nunöngörü ve gayretleri bölümümüzde vizyon değişikliğine ve çalışma alanlarınıngenişletilmesine neden olmuştur. Özellikle son üç yılda bölümümüzde ortakçalışma yapma, projeleri başarıyla tamamlama becerileri daha fazla arttı. Tümbunların sonucunda ulusal ve uluslararası alanlarda fark edilme, birçok alandaçalışma ve proje üretme azmi ve kapasitesi canlandı. TÜBİTAK Mart 2016 dönemiproje başvurularında bölümümüz öğretim üyelerinin yürütücü ve araştırmacısıolduğu altı adet proje önerisiyle de Türkiye’de en çok proje başvurusu yapanbölüm olmanın da gurunu yaşatan bölümümüz öğretim üyelerine teşekkürederim. dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MahmutÖzer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: Eğitim-öğretimve araştırmada kapasite ve kaliteyi yükseltmeye yönelik yaptığımız yatırımlarınsonuçlarını yavaş yavaş almaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. MühendislikFakültemizde çok sayıda bölümümüzün MÜDEK tarafından akreditasyonu sağlandı,diğer bölümlerimizde de süreçler devam etmektedir. Özellikle en eski fakültemizolan Mühendislik Fakültemizdeki öğretim üyelerimizin araştırma kapasiteleriniartırmak için son yıllarda çok önemli altyapı ve araştırma laboratuvarlarıkurma yönünde ciddi yatırımlar yaptık. Bu yatırımların hem eğitim kalitemiziolumlu etkilemesinden hem de öğretim elemanlarımızın yaptıkları araştırmalarlaulusal ve uluslararası ölçekte başarılı olmalarından ve görünürlüklerininartmasından son derece mutluyum.  GeomatikMühendisliğimizin yakaladığı bu başarı da ayrı bir önem taşıyor. Uluslararasıalanda saygın dergilerde hem toplam yayın sayısında hem de öğretim üyesibaşına düşen yayın sayısında kendilerinden çok daha önce kurulmuş tümbölümleri geride bırakarak  birinciliği elde etmeleri  gerçektenövgüyü hak ediyor. Arkadaşlarımız birlikte başarıyoruz mottomuzasahip çıkarak küçük problemlere takılmadan bir takım halinde çalıştılar, eksikyanlarını gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından yerli ve yabancı öğretimelemanlarıyla takviye ettiler. Son yıllarda sağlanan altyapı desteğimizle özelliklebazı alanlarda ileri araştırmalar gerçekleştirebilen ülkemizdeki tek bölümhaline geldiler. Kararlılık gösterildiğinde ve azimle çalışıldığında güzelişler yapılabiliyor ve farklı alanlara yönelmek ve yatırım yapmak da sizi dahabaşarılı ve görünür kılıyor.  İşteGeomatik Mühendisliği bunun en güzel örneği. Mühendislik Fakültesi Dekanı HakanKutoğlu’nun şahsında dekanlık yönetimini, ve Bölüm Başkanı Çetin Mekik baştaolmak üzere Geomatik Mühendisliği Bölümünün tüm öğretim elemanlarını ve busüreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, üniversitemizekattıkları değer için şükranlarımı sunuyor, başarılarının daim olmasınıdiliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2016, 13:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48