16 YILDIR KÖMÜR ÇIKARTMAYAN SAHA, MECLİSTE KONU OLDU!

16 YILDIR KÖMÜR ÇIKARTMAYAN SAHA, MECLİSTE  KONU OLDU!

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, 2006 yılında, yerli kömür çıkartmak için Hattat (HEMA) Madencilik A.Ş tarafından kiralanan ancak aradan geçen yaklaşık 16 yılda bir türlü devreye alınamayan Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra B sahasını Meclis gündemine taşıdı.

Yavuzyılmaz’ın, sözleşme şartlarının neden yerine getirilmediğine, ödenmesi gereken kira ve tazminatların şirketten tahsil edinilip edilemediğine ve TTK’nın hukuki haklarının korunup korunmadığına ilişkin olarak vermiş olduğu soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hazırlıkların tamamlanması için şirkete 2 defa süre uzatım izninin verildiğini ancak şirketten 3. süre uzatım talebinin gelmesi üzerine sürecin yargıya taşındığını aktardı.

Bakan Fatih Dönmez imzasını taşıyan yanıtta, yargı kararı neticesinde şirkete 36+40 ay ek hazırlık süresi verildiği ve bu sürenin 18.03.2022 tarihinde sona ereceği bilgisi paylaşılırken, TTK tarafından “hazırlık dönemine ait 500.000 ton kömürün 7.215.000 TL rödövans bedeli, 1.298.700 TL KDV olmak üzere toplam 8.513.700 TL tutarındaki alacağın 22.01.2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsili talepli dava açılmıştır” denildi.

CHP’li Milletvekili, TTK’nın en zengin rezerv bölgelerinden biri olan sahanın bir an önce işletilmesi, bölgede istihdamın arttırılması ve yerin altındaki zenginliğin ekonomiye kazandırılması çağrısını yinelerken, Bakanlıktan gelen yanıtta şu detaylar yer aldı:

“Amasra-B sahası 20 yıllık sözleşme süresi ile rödövans karşılığı işletilmek üzere 2005 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) tarafından ihaleye çıkarılmış, ihaleyi kazanan Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş'ye 10.05.2006 tarihinde yer teslimi yapılarak sözleşme dönemi başlatılmıştır. Ancak hazırlık süresinin Şirket tarafından 3. defa uzatılması talebi idare tarafından reddedilince konu mahkemeye taşınmış ve yargı kararı çerçevesinde Şirket' e 36 + 40 ay daha ek hazırlık süresi verilerek sözleşmeye TTK'nın müdahalesinin engellenmesine ilişkin tedbir kararı konulmuştur. Bu sebeple TTK tarafından sözleşmeye müdahalede bulunulamamış olup sürecin devamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nda yapılan değişikliğe istinaden Amasra-B Sahası ayrı bir saha olarak ruhsatlandırılarak rödövans sözleşmesi hükümleri baki kalmak koşuluyla rödövansçı Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş’ ye devredilmiştir. 18.03.2022' de hazırlık süresi sona erecek olup bu tarihten sonra rödövans sözleşmesi çerçevesinde ödenmesi gereken borçlara ilişkin gerekli tahakkuklar yapılacaktır.

TTK tarafından Şirket'ten tahsil edilecek tazminat tutarına ilişkin olarak Şirket aleyhine "hazırlık dönemine ait 500.000 ton kömürün 7.215.000 TL rödövans bedeli, 1.298.700 TL KDV olmak üzere toplam 8.513.700 TL alacağın 22.01.2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile tahsili" talepli dava açılmıştır.”

Ne olmuştu?

2006 yılında Hattat (HEMA) Madencilik A.Ş ile Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında kömür çıkarım anlaşması yapılmış, TTK ’ya ait en büyük taşkömürü sahalarından biri olan Amasra B sahası, yerli kömür çıkartılacağı ve bölgede istihdam olanaklarını arttıracağı umuduyla bu özel şirkete kiralanmıştı.

Ancak, aradan geçen 16 yılda, şirkete çeşitli imkanlar sunulmasına rağmen TTK’nın en zengin rezerv sahalarından biri âtıl şekilde bırakılmış, şirketçe hazırlık süresi bir türlü tamamlanamamıştı.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER