35 Gün Önceden Yetkililere Bildirilmiş

35 Gün Önceden Yetkililere Bildirilmiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz’ın ortaya çıkarttığı belgelerle, facia yaşanmadan önce maden ocağının iş güvenliği bakımından sigorta uzmanlarınca incelendiği ve tespit edilen noksanlıklarla ilgili Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkililerinin faciadan 35 gün önce uyarıldığı anlaşıldı.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgelere göre, maden ocağında tespit edilen eksikliklerin sonucunda sigorta şirketince “Risk İnceleme Ekspertiz Raporunun” oluşturulduğu ve sahanın asgari sigortalama şartlarını dahi sağlamadığı kanaatine varıldığı bilgisine yer verilirken, meydana gelebilecek olası kazaların sorumluluğunun işverene bırakılmasına vurgu yapılan 9.9.2022 tarihli komite raporunda şu detaylar yer aldı:

“Maden İşletmesi olduğundan çalışma ortamı sürekli değişen ve dinamik bir yapıya sahip olup, işbu tutanak düzenlendiği tarih itibariyle teftiş konusu ve kapsamı dahilinde işyerindeki mevcut durumu yansıtmaktadır.

İşyeri ortamının iş mevzuatına uygunluğunun sağlanması işverenin yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeni ile meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı sorumluluğu işverene aittir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Asgari Sigortalanma Şartları kapsamında değerlendirmesi yapılan Bartın ili Amasra İlçesi’nde bulunan IR72582 nolu maden sahasında faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından işletilen Yeraltı Kömür ocağının komitemizce yukarıdaki tespit ve tavsiyeler doğrultusunda asgari sigortalama şartlarının devam etmediği kanaatine oy birliği ile karar verilmiştir. 8.maddedeki tahkimat eksikliğinin giderilmesi için müesseseye yasal süre verilmiştir.

İşbu ekspertiz raporu; imzası bulunan sigorta ekspertizleri, maden mühendisi, iş güvenliği uzmanı tarafından herhangi bir önyargıya bağlı kalmaksızın ilgili maden ocağının asgari sigorta şartlarına haiz olup olmadığının tespiti için yapılmış olup, rapor tarafların haklarına ve sigorta poliçesi hükümlerine halel getirmemek kayıt ve şartı ile tanzim edilmiştir.”

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48