KÖYLERDE ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK!

KÖYLERDE ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK!

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin mart ayı 4’üncü Birleşimi gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli Başkanlığı'nda gerçekleştiren birleşimde üç madde görüşüldü. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki oturuma ait toplantı tutanak özeti okunarak oylandı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.Mecliste Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, İdaremiz hesaplarına gönderilen 312.331,41 TL ödeneğin, 44.67.40/01.3.9.99.253/8/06.5 Köy Yolları Malzeme Alımı (Agrega- Bitüm) ve Yapımı harcama kalemlerinden tenzil edilerek, 44.67.00.62.03/01.3.9.00/5/06.5 Devrek İlçesi Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcama kalemine aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste Alaplı İlçesi Aşağıdoğancılar Köyü hudutları dahilinde kadastronun; 118 ada, 33 nolu parsel üzerinde, İl İdare Kurulunun 23.02.1993 tarih ve 1993/502 sayılı kararı ile Onaylanan, Sanayi Amaçlı İmar Planına, 118 ada, 33 nolu parselin plansız kısmı ile 118 ada, 49 nolu parsel ve 118 ada, 69 parsel nolu taşınmazların ilave edilmesi amacıyla hazırlanan “İlave Sanayi Alanı” 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili konunun görüşülerek komisyona havale edildi.

Mecliste son olarak Kdz. Ereğli İlçesi, Keşkek Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 157 ada, 2 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde  22 adet villa yapımını kapsayan  "Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili konunun görüşüldü.

Madde üzerinde İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet karaveli artık bu tür yapılaşmaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.Madde üzerine il genel meclis üyeleri Rıfkı Gültekin, Hayrettin Kartal, Abdullah Karagüzel'desöz alarak plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.Madde oy birliği ile komisyona havale edildi.

FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİNDE İMAR PLANI YAPILACAK

Mecliste söz alan il Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu, Filyos endüstri Bölgesi'nin imar planı'nın Özel İdare eliyle yapılacağını ifade etti.

KÖYLERDE ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK!

Ülkeler Meclisi Başkanı Necdet Karaveli mecliste yaptığı konuşmada, köylerde özel lider ait içme suyu pompaların elektrik sayaçlarının şu ana kadar ticarethane anoneliği üzerinden faturalandığını artık mesken  aboneliği grubu üzerinden faturalandırılacağını belirterek milletvekillerine teşekkür etti. Bu uygulama ile birlikte Elektrik faturasında yüzde 40 oranında indirim sağlayacak.İl Genel Meclisi Adnan Tıska' su fiyatların da da indirim yapılması gerektiğini ifade etti.Bilişim bir sonraki toplantının günü ve saatinin belirlenmesinde sona erdi.

Gündem

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER