Enerji Bakanlığı TTK’ya işçi alımında topu hazine’ye attı

Enerji Bakanlığı TTK’ya işçi alımında topu hazine’ye attı

Enerji Bakanlığı TTK’ya işçi alımında topu hazine’ye attı

CHPBartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, kurulduğu günden bu yana Türk sanayisiningelişmesinin lokomotifi işlevini gören Türkiye Taş Kurumu’nun (TTK) işçi açığınıTBMM gündemine getirdi. TTK’nın Hazine’den toplam 3 bin 200 işçi talebindebulunduğunu ve işçi açığının giderilmesi talebiyle bir yazı gönderdiğinibelirten Yalçınkaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a bukonuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Bakan Albayrak ise Hazine’nin “Yükseksayıdaki personel talebinin kamu üzerinde oluşturabileceği yüksek maliyet dikkatealındığında, talebin TTK’nın yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamındadeğerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir” cevabını paylaştı.

Yalçınkaya soru önergesinde, TTK’nın Cumhuriyet’inilk yıllarından bu yana ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını,istihdam açısından da bölgenin en önemli kurumlarından biri olduğuna dikkatçekti. Kurumun 6 bin 885 kilometrelik ruhsat alanına sahip olduğunu anımsatanYalçınkaya, kömür üretiminin Amasra, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Müüsseleriolmak üzere 5 Müessese Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğünü kaydetti.Yalçınkaya, şöyle devam etti:

“Kurumun 5 müessesine ait üretimpanolarının 2014 yılı için bir değerlendirme yapıldığında; yeraltında kömürüretimine hazır hale getirilmiş 26 ayakta toplam ayak boyunun 3 bin 344 metre,toplam çalışma boyunun ise 1094 metre olduğu, kurum bazında ayak çalışma boyuoranının ise yüzde 33 olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile 3 bin 344 metreuzunluğundaki bir ayağın bir günde 1094 metresinde çalışılmaktadır. Bu datoplam ayak uzunluğunun yüzde 33’üne tekabül etmektedir. Bu durum pano ayaküretim işçisi eksikliği nedeniyle yeterli işçi tertip edilemediğinden her işgünü ayak uzunluğunun yüzde 67’sinde üretim yapılamadığını göstermektedir. Kababir yaklaşımla kurum, 3 bin 344 metre uzunluğundaki bir ayağın tamamındaçalışacak sayıda işçi tertip edebilseydi, 2014 yılında yaklaşık 2 milyon tonolarak gerçekleşen tüvanan kömür üretimi, 4-5 milyon ton olarakgerçekleştirilebilirdi. Bu üretimin gerçekleşmemesinin en önemli sebebi de panoayak üretim işçisinin eksikliğinin giderilmemesi ve kuruma bu sanatta işçialınmamasıdır.”

KURUM3.2 BİN İŞÇİ TALEP ETTİ

2014 yılı sonu itibariyle TTK’daaçık işçi sayısının 1796’sı yer üstü, 7 bin 375’i yer altı olmak üzere toplam 9bin 171’e düştüğünü vurgulayan Yalçınkaya, TTK Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’ninihtiyacı olan taşkömürü üretim miktarının artırılması, ekonomiye katmadeğerinin sağlanması ve müesseselerindeki işçi açığının giderilmesi amacıyla11.12.2015 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na bir yazı ile başvurduğunu kaydetti.Yalçınkaya, “Yazıda norm kadroya göre TTK’nın toplam 5 bin 222 işçi açığı ile 2bin 627 pano üretim işçi açığı bulunduğuna dikkat çekilmektedir. TTK, bu işçiaçığının giderilmesi amacıyla pano üretim işçiliğine 2 bin 200 ve yer altıyardımcı sanatlara 1000 olmak üzere toplam 3 bin 200 işçi talebindebulunmuştur. Ancak bu talepler hala karşılanmamıştır. Yer altında bulunanmevcut kömür rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılması için Kurum talebininivedilikle ele alınarak karşılanması açısından bu talep önem arz etmektedir”dedi. Yalçınkaya, Rusya’yla ilişkilerin henüz tam normalleşmemesi nedeniyle deTürkiye’nin en büyük stratejik kaynağı olan kömürün hem bölge hem de ülkemiziçin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını anlattı.

İŞÇİALIMI İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?

CHP’li Yalçınkaya, Bakan Albayrak’aTTK Genel Müdürlüğü’nün Hazine’ye gönderdiği işçi eksikliğinin giderilmesitalebiyle ilgili yazısı çerçevesinde başlatılan bir çalışma olup olmadığınısordu. TTK’daki işçi eksikliğinin giderilmesine yönelik Bakanlık tarafından birçalışma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını isteyen Yalçınkaya, “Başvuruyapıldıysa ne zaman ve hangi sayıda işçi alımı yapılması öngörülmektedir? 2015Yılı Programında 331 numaralı tedbirinde yer alan ‘TTK’nın YenidenYapılandırılmasıyla İlgili Eylem Planı Hazırlığı’ çalışmalarına ilişkin bugünekadar hangi çalışmalar yapılmıştır. Eylem Planı’nın bugüne kadaraçıklanmamasının nedeni nedir ve ne zaman açıklanması planlanmaktadır?” diyesordu.

İŞÇİALIMI “MALİYET” GÖRÜLDÜ

Bakan Albayrak, soru önergesineverdiği yanıtta, kurumun işçi talebiyle ilgili olarak, “Hazine Müsteşarlığının28/12/2015 tarihli ve E 37378 sayılı cevabi yazısıyla da; … ‘2015 yılıprogramının 331 numaralı tedbirinde, TTK’nın zarar eden bir yapıdan çıkarılmasıamacıyla bir eylem planı hazırlayacağı ve kurumun yeniden yapılandıracağı…’ifadesinin yer aldığı belirtilerek, yüksek sayıdaki personel talebinin kamuüzerinde oluşturacağı yüksek maliyet de dikkate alındığında, talebin yenidenyapılandırma çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağınındüşünüldüğü bildirilmiştir” dedi.

TTK’nın yeniden yapılandırılmasındaBakanlığın sorumlu kuruluş olarak belirlendiğini anımsatan Albayrak, şöyledevam etti:

“Konu ile ilgili daha öncekiçalışmalarda yer alan Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BakanlığımızBağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ve TTK ile Şubat-Mart 2015aylarında 4 ayrı toplantı gerçekleştirilmiş ve durum değerlendirmesiyapılmıştır. Yapılan toplantılar neticesinde, TTK’nın yenidenyapılandırılmasına ilişkin Stratejik Yol Haritası Raporu’nun ve ilgili EylemPlanı’nın oluşturulması için kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu sonucunavarılmıştır. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2016, 10:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48