ENGELLİ OLMAK ASLA BİR KUSUR DEĞİLDİR...

ENGELLİ OLMAK ASLA BİR KUSUR DEĞİLDİR...

gundemeregli.com-AK Parti Kdz.Ereğli İlçe Başkanı M.Fatih Çakır Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı, Çakır yayınladığı mesajında; 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası, engellilerin toplumsal yaşamın her alanında iradeleri, yaşam sevinçleri, başarıları ile eşit bir yaşam için mücadele veren, geleceğe umutla ve güvenle bakabildikleri ve daha verimli bireyler olarak toplumda yerlerini aldıkları bir dünya için farkındalık oluşturma haftasıdır.Engelli olmak asla bir kusur değildir. Hepimiz, bir engelli adayı olduğumuzu unutmadan, hep birlikte engellerimizi kaldırmalıyız.Renk, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin ve fiziksel durumlarına bakılmaksızın toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanması çağdaş toplum olmanın bir gereğidir.Bu anlamda; toplumsal refahın yükselmesi, yarınlara güvenle bakabilen, mutlu ve huzurlu bir toplum yapısına ulaşılması; engelli – engelsiz tüm vatandaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve sosyal haklar gibi sorunların çözülmesi ve onlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması ile mümkündür.AK Parti, öncelikli çözüm alanlarından biri olarak engelliliği görmektedir. Bu alandaki meselelerin çözümü için AK Parti devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. Engelliliği bir kader olarak görmeyen, bu alandaki her adımı cesaretle atan AK Parti, engellilikle ilgili son dönemde yaptığı açılımlarla büyük bir toplum barışının sağlanmasına yol açmıştır.AK Parti, engelli vatandaşları hayatın her alanında görmek isteyen politikaları zaman kaybetmeden hayata geçirmiş, uyguladığı sosyal politikalarla birçok ülkenin önüne geçmiştir. Gelişmiş ülkeler ekonomik krizleri bahane ederek dezavantajlı gruplara sunduğu imkânları kısıtlarken, AK Parti merkezi bütçeden bu alana ayırdığı payı her yıl biraz daha artırmıştır. AK Parti teşkilatları olarak engelliler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetebilmeleri, bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmeleri, bir meslek sahibi olup bu meslekte iş edinmeleri ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurup toplumun her alanına katabilmeleri için genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarımız olarak gerekli hiçbir gayretten kaçınmıyoruz.Geçmiş hükümetlerce öteden beri ihmal edilen, sorunları, talepleri, istekleri görmezden gelinen engelli insanlarımıza kucak açtık; istihdamlarının teşviki ve kolaylaştırılması için yasalar çıkardık. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere herkesin özgürce, rahatça yararlanabildiği imkanları, engelli kardeşlerimizin kullanımına sunduk. İhtiyacı olan tüm engelli kardeşlerimiz, taşıma ücreti de devletimizce karşılanmak suretiyle, özel eğitim merkezlerinden ücretsiz yararlanıyor. Bu anlamda engellilerimizin refahı artarak devam edecektir.İlk kez Engelliler Kanunu’nu çıkarmak bize nasip olmuştur. 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin ilgili diğer mevzuat ile birlikte yaklaşık bin 500 maddelik bir Engelliler Hukuku oluşturulmuştur. Anayasanın 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı hükmü getirilmiştir. Engelli hakları açısından dünyada örnek teşkil edecek derecede detaylı hak ve imkânlar sağlanmış olsa da, bu hakları yine de yeterli görmüyor ve daha da iyisini oluşturmak adına engelli kardeşlerimize yönelik kanunlarımızı, mevzuatımızı yeniden düzenliyoruz. Partimiz tarafından istihdamdan ulaşılabilirliğe, eğitimden sosyal hayata katılıma kadar birçok alanda engellilerimizin önündeki engelleri sabırla, üşenmeden, hayırlı işlere vesile olabilme adına kaldırıyoruz.´´ dedi.

BİZLERE DÜŞEN GÖREVLER

´´Engellilerin her birey gibi hayatlarını en güzel şekilde sürdürmeleri konusunda devletimize olduğu kadar, yerel yönetimlere, halkımıza ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir.Özellikle engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılabilmelerinin önündeki tüm fiziki engelleri kaldırmak yerel yönetimlerin çağdaş toplum olma yolunda bir asli görevi olduğunun bilincindeyiz.Bu konuda yapılacak her türlü çalışma insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının anlamlı bir ifadesi olacaktır.Bu düşüncelerle Engelliliğin bir eksiklik olmadığını, imkân verildiğinde kültürel, sosyal, siyasal gibi hayatın birçok alanında ‘Biz de varız. Biz de çok şeyler yaparız’ dediklerini ve yapabileceklerine yürekten inanıyor, Engelliler Haftasını kutluyorum. dedi

 

 

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2014, 12:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER