STK’LAR, ENDİŞELİ!

STK’LAR, ENDİŞELİ!

STK’LAR, ENDİŞELİ!
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifini endişe ile karşıladıklarını belirten Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki 9 sivil örgütü, Meclis’teki tüm vekillere gönderilmek üzere ‘ortak’ yazılan ‘çağırı’ mektubunu, kamuoyu ile paylaştılar. 
Alınan bilgiye göre, eski Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Önder Öner, dernek yapısında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa Komisyonu’ndan geçen kanun teklifi ile Türkiye’de rejimin değiştirilmek istendiğini söyledi.
Ülke genelinde artan terör olaylarını işaret eden Öner, böyle bir ortamda gündeme alınan Anayasa Değişiklik Teklifi’nin geri çekilmesini istediklerini kaydetti.

STK’LARIN ORTAK MEKTUBU OKUNDU
CHP İlçe Başkanlığı, DSP İlçe Başkanlığı, ADD Şube Başkanlığı, Alevi Kültür Derneği Şube Başkanlığı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Şube Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanlığı, Eğitim İş temsilcisi, Ereğli Lisesi Mezunları Derneği Başkanlığı ve Ereğli Sanat Kurumu Başkanlığı’nın ortaklaşa yazılan mektubu okuyan Öner, mektupta yazılanları şöyle aktardı:


TOPYEKUN ETKİLEYECEK
“10 Aralık 2016’da TBMM Başkanlığına sunulan ve 30 Aralık 2016’da Anayasa Komisyonu’ndan geçen ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayacak değişikliklerle rejim değişikliği niteliğinde hükümler içermektedir. Toplam 18 maddeden oluşan teklif, yürürlükteki Anayasanın 60’a yakın maddesinde değişiklik yapan yasama yürütme ve yargı erklerini topyekun etkileyecek çok kapsamlı bir değişikliktir.
Anayasa Değişiklik Teklifi genel gerekçede yazıldığı gibi bir sistem değişikliği değil, parlamenter rejimin kaldırılıp yerine Türk Tipi adı verilen bir rejim değişikliğine yol açacak nitelikte hükümler getirmektedir.
Anayasada yapılacak değişikliklere baktığımızda özetle; Başbakanlığın kaldırıldığı, Cumhurbaşkanının tarafsızlığının kalkarak partisi ile ilişkisinin devam ettiği, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (milletvekili) seçimlerinin aynı anda yapılması zorunluluğunun getirildiği, olağanüstü hal ve seferberlik ilan etme, meclisi feshetme ve genel seçimleri yenileme yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiği, Kanun Hükmünde Kararname düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğu, milletvekili seçilme yaşının ve sayısının değiştirildiği, gensoru, soru önergesi verme usullerinin kaldırıldığı, on iki üyeye indirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun altı üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği, üst düzey kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği, bütçe kanunu hazırlama yetki ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Mahkemelerin kaldırıldığı ve Geçici Madde ile çok sayıda değişiklik getirildiği dikkate alındığında, Anayasa’mızın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez nitelikteki temel ilkelerinin tamamen göz ardı edildiği görülmektedir.

“GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Demokratik laik hukuk devletlerinin en önemli özelliği, egemenliğin kayıtsız, şartsız ulusta olmasıdır; denge ve denetleme kriterlerinin tam anlamıyla işlemesidir. Oysa bu değişiklik teklifi ile kuvvetler ayrılığı tamamen ortadan kalkmaktadır. 
Bir toplumsal sözleşme olan Anayasa’nın toplumsal mutabakat olmadan, hızla değiştirilmesi, ülkemiz açısından büyük sorunlara yol açacaktır. Böylesine kapsamlı ve radikal değişikliklerin getirildiği anayasa değişiklik teklifinin öncelikle üniversitelerde, hukuk kurumlarında, sivil toplumda çok yönlü tartışılması, sonra Meclis gündemine alınması uygun olacaktır.
Özellikle bölücü ve gerici terör saldırılarının arttığı, can aldığı, her geçen gün şehitler verildiği bu ortamda rejim değişikliğine yol açan bu Anayasa Değişiklik Teklifi’nin ülkemizin, milletimizin ve Cumhuriyetimizin geleceği adına aşağıdaki Sivil Toplum Kuruluşları olarak geri çekilmesini talep ediyoruz.”
Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2017, 15:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48