Meclis'te Denetim Komisyonu Seçimi Yapıldı

BELEDİYE MECLİSİ SEÇİMLE BAŞLADI

Meclis'te Denetim Komisyonu Seçimi Yapıldı

Zonguldak Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere  toplandı.
Zonguldak Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14:00’de Ocak ayı Meclis Toplantısının ilk birleşimini gerçekleştirdi.

                                                         Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, açılışta yaptığı konuşmada meclis üyelerini yeni yılını kutlayarak Yeni yılda güzel  hizmetler yapmak dileğinde bulundu. Ve açılış ve yoklama ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
                                                                                           

SU TARİFESİ KOMİSYONCA DAİRESİNE İADE EDİLDİ
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve E.6159 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Usul ve Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile komisyonca dairesine iade edilmesine oy birliğiyl kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYE SECİMLERİ GERÇEKLEŞTİ
Yazı İşleri Müdürlüğünün 13.12.2019 tarih ve E.7933 sayılı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyesi sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyeler gizli oyla seçildi.
Buna göre,AK Parti grubundan 
şendoğan Karataş, Havva Yılmaz ve. Bünyamin  Babaiban, 
CHP'den ise 
Özberk PApila ve Kenan Ekiz, denetim komisyonu üyesi olarak seçildiler.

14 MADDE TOPLA HALDE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ
Mecliste.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Mehmet YILDIZ’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Alican GÜLAY’ın 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Abdullah Erdem GÜNER’in 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Cihan DENİZ’in 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2020 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.
---Zonguldak Belediyesi Meçlis Kararlarındaki Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk edecek 2010 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedeline ait birim fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.
---Zonguldak Belediyesi Meçlis Kararlarındaki Yeni Mağazacılık A.Ş.adına tahakkuk edecek 2018 yılına ait katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedeline ait birim fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.
---Belediye Taksi-Dolmuş-Servis Yönetmeliği hükümlerine göre 2020 Yılı Gelir Tarifesinde düzenleme yapılması hakkındaki yazısı.
---Belediyem Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.
---Belediyede çalışan emekliye ayrılacak personellerimiz ile ilgili ihbar, kıdem tazminatı ile diğer alacakları için toplam 15.000.000.-TL 48 ay vade ile İller Bankasından ve resmi bankalardan kredi alınması ve bununla ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.
---Engelsiz Yaşam Merkezi yapılabilmesi için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Projemize 2.000.000.-TL.tutarında hibe alınabilmesi ve bu konuda yapılabilecek tüm işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.
---Akıllı Kartlı Su Sayaçları konulu 07.07.2015 tarih ve 137 sayılı Meclis Kararının güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.
---Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün iki aylık dönemlerde oluşturulan su ihbarnamelerinin 1 aylık dönemler olarak oluşturulması ve 1 aylık döneme geçiş ile ilgili olarak da Belediyemiz 2020 yılı Gelir Tarifesinde de yapılması gerekebilecek düzenlemelerinde yapılabilmesi talebi hakkındaki yazısı.
Maddelerinin hepsi oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

ÇEVRE YOLUNA HIZ KESİCİ KASİS KONULMASI TARTIŞMASI
Meclisin son gündem maddesi olarak ise
Fen İşleri Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve E.8317 sayılı, Zonguldak Belediyesi Hizmet Binası arkasında bulunan çevre yolu dolmuş durakları mevkiine hız kesici kasis yapılması hakkındaki yazısı görüşüldü.
madde hakkında söz alan CHP meclis üyesi Turgut Aydın yolun karayolları tarafından tekrar geri alınması gerektiğini ifade etti.Başkan Selim alanda bu konuyu görüştüklerini Ancak şu anda böyle bir zorunluluk olmadığını ifade etti. CHP  Grup başkanvekili atınç kayınova da buraya ışıklandırma yapılması gerektiğini ifade etti.
Ve madde oy birliği ile komisyona havale edikdi.
Meclis, ikinci birleşiminin 7 ocak salı günü toplanmasına karar verilerek sona erdi.

Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2020, 10:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48