Alabaştan, Hema ve Ttk Armutçuktaki madencilere ziyaret

GMİS Genel Başkanı Eyüp Aalabaş, HATTAT A.Ş. Kandilli İşletmesinde Çalışan Madencileri Ziyaret etti.

Alabaştan, Hema ve Ttk Armutçuktaki madencilere ziyaret

“SORUNU ÇÖZMEK İÇİN MÜCADELEEDİYORUZ”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)Genel Başkanı Eyüp Alabaş, 17 Eylül 2014 tarihinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş.Kandilli İşletmesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek yürürlüğe girentorba kanunun madencilikle ilgili maddeleri ve işletmede yaşanan sorunun çözümü için atılan adımlar konusunda bilgi verdi.

Ziyarete Alabaş’ın yanı sıra GMİSGenel Başkan Yardımcısı Satılmış Uludağ, Genel Sekreteri Behzat Cinkılıç, GenelMali Sekreteri Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim SekreteriOsman Tutkun, GMİS Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu ve Şube Yöneticileri ile  Karadon Şube Başkanı Neşat Cebeci ve şubeyöneticileri katıldı.

Torba Yasa olarak bilinen 6552 SayılıKanun ile taşkömürü ve linyit maden ocaklarında çalışan işçilerin en az ikiasgari ücret alacaklarını belirten Alabaş, çalışma süreleriyle ilgili maddeninyürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2015’e bırakıldığını söyledi. Alabaş, ÇalışmaBakanı Faruk Çelik ile görüştüklerini ve Sendikalarının teklifi olan günlük 7,5saat, haftada 37,5 saat ve iki gün tatil çalışma süresinin Ekim ayı içindeyapılacak düzenlemeyle hayata geçirilmesi sözünü aldıklarını belirtti.Madencilerin emeklilik yaşının yasayla 55’ten 50’e çekildiğini, yıpranmapayıyla birlikte emeklilik yaşının 43’e kadar düşeceğini kaydetti.

Hattat A.Ş.Kandilli İşletmesi’nde süre uzatımı konusunda yaşanan sorun nedeniyle işçiazaltılması yönünde tebligatta bulunulduğunu belirten Alabaş, “Sorunun çözümüiçin toplantılar yapıldı. Bu hafta içinde Enerji Bakanlığı’nda bir toplantıyapılarak bu sürecin tamamlanacağı konusunda bilgi aldık. Umarız, hiçbirarkadaşımız mağdur olmadan, işten çıkarılacakları tebligatı gönderilenarkadaşlarımız da işe geri çağrılarak bu sorun çözülmüş olur” dedi.

Alabaş şöylekonuştu;
“Bildiğiniz gibi Hattat A.Ş. Kandilli İşletmesi ile ilgili bir sorunumuz var.İşletmenin çalışma süresiyle ilgili sorun nedeniyle bazı arkadaşlarımıza iştençıkarılacaklarıyla ilgili tebligat yapılmasının ardından eylemler yaptınız.Zonguldak’a gelerek TTK Genel Müdürlüğü önünde taleplerinizi ortaya koydunuz.Zonguldak Valimizin de müdahalesi ve Zonguldak Milletvekili Ercan Candan’ınmüdahalesiyle işten çıkarmalarla ilgili tebligatlar durdurulmuştu.

Daha sonrakisüreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, TTK ve Hattat A.Ş.temsilcileriyle bir toplantı yapıldı. Biz, arabulucu görevi üstlenerek yapmışolduğumuz görüşmelerle süreci uzattık. Ancak maalesef taraflar bu sorununkalıcı şekilde çözümü için bir sonuca varamadı.

GeçtiğimizPazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile birtelefon görüşmemiz oldu. Yasal olarak sürecin tamamlanmak üzere olduğunu, SayınEnerji Bakanı’nın da konudan haberdar olduğunu, bu hafta içinde EnerjiBakanlığı’nda bir toplantı yapılarak bu sürecin tamamlanacağı konusunda bilgialdık. Umarız, hiçbir arkadaşımız mağdur olmadan, işten çıkarılacaklarıtebligatı gönderilen arkadaşlarımız da işe geri çağrılarak bu sorun çözülmüşolur.

Arkadaşlarımızınher gün acaba sıra bize de mi gelecek endişesiyle yeraltına inmesi ve moral -motivasyonu bozuk olarak çalışması iş sağlığı ve güvenliğini de riske sokuyor.

Biz,birbirlerine can emanet eden arkadaşlarımızın moralli çalışarak üretmeye devametmesini istiyoruz”. 

“2008’DE ELİMİZDEN ALINAN HAKLARINBİR BÖLÜMÜNÜ GERİ ALDIK”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)Genel Başkanı Eyüp Alabaş, 17 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Armutçuk Müessesesi’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek yürürlüğegiren torba kanunun madencilikle ilgili maddeleri konusunda bilgilendirdi.

Ziyarete Alabaş’ın yanı sıra GMİSGenel Başkan Yardımcısı Satılmış Uludağ, Genel Sekreteri Behzat Cinkılıç, GenelMali Sekreteri Muharrem Sarıçam, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim SekreteriOsman Tutkun, GMİS Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu ve Şube Yöneticileri ile  Karadon Şube Başkanı Neşat Cebeci ve şubeyöneticileri katıldı.

Torba Yasa olarak bilinen 6552 SayılıKanun ile taşkömürü ve linyit maden ocaklarında çalışan işçilerin en az ikiasgari ücret alacaklarını belirten Alabaş, çalışma süreleriyle ilgili maddeninyürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2015’e bırakıldığını söyledi. Alabaş, ÇalışmaBakanı Faruk Çelik ile görüştüklerini ve Sendikalarının teklifi olan günlük 7,5saat, haftada 37,5 saat ve iki gün tatil çalışma süresinin Ekim ayı içindeyapılacak düzenlemeyle hayata geçirilmesi sözünü aldıklarını belirtti.Madencilerin emeklilik yaşının yasayla 55’ten 50’e çekildiğini, yıpranmapayıyla birlikte emeklilik yaşının 43’e kadar düşeceğini belirtti.

Alabaş şöyle konuştu;

“Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı olarakşahsım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına hepinizi sevgi ve saygıylaselamlıyorum.

Bildiğiniz gibi Soma faciasından sonra yoğun birgündemimiz oldu. Zamanımın büyük bir bölümünü şehir dışında geçirmek zorundakaldım. Bu nedenle sizi ziyaret edemedim, işyerlerine gelemedik. Zaman zamansizlerin sitemleriyle de karşılaşıyoruz. Bu sitemlerinizi anlıyoruz.

Bildiğiniz gibi Soma kazasından sonra yoğun bir süreçgeçirdik. Buralara gelemememize rağmen buradaki sorunlarla ilgili gerek GenelMerkez Yöneticisi arkadaşlarımızdan, gerekse şubeci ve temsilciarkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımız çözebildikleri sorunlarıçözüyor, çözmediklerini bizlere ulaştırıyorlar. Şahsen beni arayan çok sayıdaarkadaşımla da görüşüyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Başta Soma maden şehitlerimiz olmak üzere, tüm madenşehitlerimizi ve önceki gün İstanbul’da bir asansör faciasında yaşamını yitirenişçi kardeşlerimiz ile iş kazalarında yaşamını yitiren tüm işçi kardeşlerimizirahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

İŞ GÜVENLİĞİ İLEİLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTIK

Somakazasının meydana geldiği andan itibaren son arkadaşımızın cenazesi çıkanakadar Sendikamız ve sizler adına kaza ile ilgili çalışmaları yakından takipettim. Madencilerin sorunlarını ve sıkıntılarını, Soma kazasıyla ilgilibilgileri kamuoyuyla televizyonlar aracığıyla paylaştım. Bir daha böyle acıkazalar yaşanmaması için alınması gereken önlemlerle ilgili görüşlerimizianlattık.

Somakazasının ardından Soma Yasası olarak bilinen ancak daha sonra madde sayısının146 olmasıyla torba kanuna dönüşen kanun tasarısı gündeme geldi. Torba yasanınalt komisyon çalışmaları ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmelerini,ardından Meclis çalışmalarını sizler adına takip ettik ve gerekli yerlerdemüdahil olmaya çalıştık.

Değerli arkadaşlarım,

Soma yasası olarak 61 maddeyle gündeme gelen, ancak dahasonra yapılan eklerle 146 maddeye ulaşarak Torba Yasaya dönüşen yasa tasarısıTürkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. 11 Eylül’de Cumhurbaşkanına gitti,onaylandı ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2008’DE ELİMİZDENALINAN HAKLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ GERİ ALDIK

Yasa Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girenmaddeler var.

Ayrıca daha sonraki günlerde, yılbaşında ve 4 ay sonrayürürlüğe girecek maddeler de var.

Bizi ilgilendiren ve yürürlüğe giren maddelerin başındaemeklilik yaşındaki düzenlemeler var.

01.10. 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile madencilik işkolunda emeklilikyaşında üst sınır 55’e çıkartılmış ve fiili hizmet süresi daraltılmıştı.

Bu yasa ile yaş sınırı 50’ye indirildi, ayrıca; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusalbayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlıksüreleri de fiili hizmet süresinden sayılacak. Böylece 2008’de alınanhaklarımızın bir kısmını geri almış olduk.

Hemen yürürlüğe girenmaddelerden birisi de; “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 39’uncumaddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olmayacak.

2006 VE 2009 İŞE GİRİŞLİ ARKADAŞLARIMIZIN EN DÜŞÜKYEVMİYESİ 75 TL OLACAK

Bizim 2006, 2009 ve sonrasındaişe giren,  yeraltında çalışan veyevmiyesi 75 liranın altında olan çok sayıda arkadaşımız bu artıştan yararlanacak.  Bu konuda detaylı bir çalışma yapıyoruz.

Hepinizinbeklediği, Sendikamızın da teklif ettiği çalışma saatleriyle ilgili birdüzenleme var. Biliyorsunuz GMİS olarak biz, 6 saatlik çalışmanınuygulanmasının mümkün olmadığını, uygulamada sıkıntılar olacağını, günde 7,5saat, hafta 5 gün ve toplam 37,5 saat çalışma ve iki gün tatil şeklindekidüzenlemenin doğru olacağını kamuoyuyla paylaştık.

GÜNLÜK 7,5 SAAT, HAFTALIK 37,5 SAAT, İKİGÜN TATİL DÜZENLEMESİ İÇİN SÖZ ALDIK

Konuylailgili Çalışma Bakanı ve Meclis’teki partilerin grup başkan vekilleriylegörüştük. Yeraltında 36 saat olarak geçen maddenin yeniden müzakere iledüzeltileceğini söylemişlerdi. Ancak torba yasada hiçbir madde yeniden müzakereile düzeltilmedi.

Torbayasanın yasalaştığı günden önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikteÇalışma Bakanı Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek bir görüşme yaptık.  Çalışanların da işverenlerinde Sendikamızında isteğinin haftalık 37,5 saat çalışma süresi olduğunu söyledik. Sayın FarukÇelik çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin 1 Ocak 2015 tarihinebırakılacağını ve bu tarihten önce çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenlemeninbizim talep ettiğimiz şekliyle değiştirileceğini söyledi.

Biz bu sözün takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkümuhalefet partisi grup başkan vekilleri ile de görüşerek bu konuda iktidar vemuhalefet arasında ortak bir görüş oluşturduk.

GRUPLUARKADAŞLARIMIZIN DAİMİYE GEÇİŞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bu dönem içinde, gruplu arkadaşlarımızın daimiyegeçirilmesi konusunda da bir dizi görüşmelerimiz oldu. O hedefimize de inşallahkısa süre içinde ulaşacağız.

İŞÇİ ALIMI İÇİNGÖRÜŞMELER YAPTIK

Tabii ki işçi alımı konusunda da girişimlerimizdevam ediyor. Yasa Tasarısının görüşüldüğü son gece TBMM’de değerlimilletvekilimiz Köksal Toptan bey ile birlikte, Ekonomiden Sorumlu DevletBakanımız Sayın Ali Babacan ile bu konuyu görüştük.  Arkadaşlarıyla değerlendireceklerini söyledi.

SOMA ŞEHİTLERİNİNAİLELERİNE TANINAN HAKLAR, ZONGULDAK MADENŞEHİTLERİ AİLELERİNE DE TANINMALIYDI

Her ortamı, her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.Alt Komisyondan, üst komisyona, oradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki geceyarısı görüşmelerine kadar Torba yasayı sizler adına takip ettim,  Sevindiğimiz bölümler var, üzüldüğümüzbölümler var.

Maden şehidi bir babanın çocuğu olarak sadece Somafaciasında şehit olan arkadaşlarımızın bir yakınının işe alınacağı maddesinigenele yayamadık. 166 yıllık üretim kültürü ve 5 bin şehidi olan Zonguldak içinbu maddenin uygulanmaması bölge insanı olarak bizleri derinden yaralamıştır.

Zonguldak maden şehitleri yakınlarının da bundanyararlanması için mücadelemiz devam edecek.

Ayrıca memur arkadaşlarımızı baskı altına alanmaddelerin düzeltilmesi mücadelesinin de içinde olacağız.

Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, işten çıkanarkadaşlarımıza iyi istirahatler, işe gidecek arkadaşlara da iyi çalışmalardiliyorum.

Allaha emanet olun, hepinizi sevgi ve saygılarımızısunuyorum. “

 

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2014, 14:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER