Albayrak, Enerji Bakanlığının çalışma ve projelerini anlattı

Albayrak, Enerji Bakanlığının çalışma ve projelerini anlattı

Albayrak, Enerji Bakanlığının çalışma ve projelerini anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,üçüncü nükleer santrale ilişkin, Akkuyu ve Sinop’ta kurulacaksantrallerde önemli aşamalar kaydedilmiş olup, 3. santral için yer seçme çalışmalarıdevam etmektedir dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, TBMM Plan veBütçe Komisyonu’nda Enerji Bakanlığının 2017 Bütçesi hakkında milletvekillerinebilgi verdi. Bakan Albayrak, 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak sözlerinebaşladı. Son 14 yılda Türkiye’de önemli ekonomik atılımlarıngerekleştirildiğini belirten Albayrak, 2003-2015 döneminde Türkiye’nin ortalamayüzde 4.7 ve birincil enerji arzının ise oralara yüzde 4.1 büyüdüğünü ifadeetti. Bakan Albayrak, Enerji alanındaki bu büyümenin önümüzdeki 10 yıldakurul gücümüze 50 bin megavat(MW) daha ilave kurulu güç kapatsın eklememizgerektiğini belirtmek istiyorum. Enerjide hızla yükselen yenilenebilirteknolojiler, dünyanın elektrik üretiminde başvurduğu be gün geçtikçe geliştiğinükleer enerji alanında artan emanet, hammadde fiyatlarında olan değişiklikler,petrol ağırlıklı küresel enerji politikalarına geçiş, petrol fiyatlarındayaşanan önemli gelişmeler, LNG teknolojilerinin yükselişi ve bu alandakimaliyet düşüşleri, enerji sektörünün ne kadar dinamik olduğunu ve çok fazladeğişkeni dikkate alarak stratejilerimizi geliştirmemiz gerektiğinigöstermektedir ifadelerini kullandı.

“STRATEJİMİZİ İKİ ANA KOLONÜZERİNDE İNŞA EDİYORUZ”

Enerji stratejileri kapsamında titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerinisöyleyen Albayrak, Yeni dönemde stratejimizi iki ana kolon üzerinde inşaediyoruz. Elektrik ve doğalgaz alanında arz güvenliğimizi bu alandakimaliyetleri de düşürmeyi hedefleyerek, stratejimizin birinci Temel’inioluşturuyoruz. Diğer temelini ise başta yenilenebilir enerji kaynakları olmaküzere, enerjinin her alanı da kullanılan ileri teknolojileri ülkemizekazandırma hedefi olarak belirliyoruz. Bu kapsamda özellikle yenilenebilirenerji alanında teknoloji transferi, AR-GE yatırımı ve yerli üretimi önceleyenyeni bir ihale modeli geçtik şeklinde konuştu.

“2016 SONUNA KADAR İNŞAATINYAKLAŞIK YÜZDE 55’İNİN TAMAMLANMASI PLANLANMAKTA”

Doğal gaz enerjisi hakkında bilgi veren Albayrak, şunlarıkaydetti:

Doğal gazın kullanılmaya başlandığı 1987 yılında 500milyon metreküp olan yıllık doğalgaz tüketimimiz 2015 yılında 48 milyarmetreküp ve öte yandan 2002 yılında 4 bin 510 kilometre olan doğalgaz iletim vedağıtım hattı uzunluğu 124 bin 274 kilometre seviyesine ulaşmıştır. 2002’desanayi ile konutta 5 şehrimize sadece sanayide 9 şehrimize giden doğal gaziletim hattı bugün itibariyle 78 şehrimize ve 333 ilçemize ulaştırılmıştır.Ülkemizin artan doğal gaz talebinin karşılanabilmesi zamanıyla ilk aşamadayıllık 6 milyar metreküp gazın ülkemize 10 milyar metreküp gazın Avrupa’yataşınması yönelik geliştirilense yüzde 30 ortak olduğumuz TANAP projesindebugün itibariyle bin 277 kilometre pist açılımı, bin 32 kilometre boru dizgisive 923 km ana hat boru kaynağı tamamlanmıştır. 2016 yılı sonuna kadar projegenelinde inşaatın yaklaşık yüzde 55’inin tamamlanması planlanmaktadır.

YERLİ KÖMÜR

Bakan Albayrak, yerli kömüre ilişkin olarak,Yaptığımız yasal düzenleme ile yatırımcıya ÇED, Kamulaştırma vb. bütünizinleri biz alacağız, kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği kimüretecekse ihaleyi o firma alacak. Bu şekilde 7 milyar ton’a yakın linyitrezervlerimizi değerlendireceğiz. Bu kapsamda, Ankara ili, Nallıhan ilçesi,Çayırhan mevkinde bulunan Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanının,Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açık eksiltme yöntemiyleözelleştirilmesine ilişkin olarak, ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 21Kasım 2016 olarak belirlenmiştir. Çayırhan B Termik Santralının kurulu gücünün700 ile 800 megawatt arasında olması planlanmaktadır. Bundan sonraözelleştirilecek kömür sahaları için de Özelleştirme İdaresi Başkanlığıtarafından benzer bir yol izlenmesi düşünülmektedir. Yerli kömürden elektriküretilmesini destekleme çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulu Karar’ınca yerlikömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık6,4 milyar kilovat saat elektrik enerjisi alımına başlanmıştırifadelerini kullandı.

SANTRAL İÇİN YER SEÇMEÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Albayrak, nükleer enerjiye ilişkin olarak, Ülkemizdeise nükleer enerjinin enerji arz kaynaklarımız arasına dâhil edilmesi, artanelektrik enerjisi talebinin karşılanması ve ithal yakıtlara bağımlılıktankaynaklı risklerin azaltılması için elzemdir. Ayrıca, neredeyse sıfır emisyonyayan nükleer enerjinin iklim değişikliği hedeflerine ulaşmadaki katkısıgittikçe artan sayıda ülkede olduğu gibi ülkemiz tarafından da kabul edilmekteve enerji stratejilerinin vazgeçilmez unsuru haline gelmektedir. Ülkemizekazandırmak istediğimiz nükleer güç santrallerinin hayata geçmesi için 3 projeüzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akkuyu ve Sinop’ta kurulacaksantrallerde önemli aşamalar kaydedilmiş olup, 3. santral için yer seçmeçalışmaları devam etmektedir. İlk 2 proje 4’er adet reaktör ünitesine ve toplam9 bin 280 megavat kurulu güce sahip olup işletme ömürleri 60’ar yıldır. AkkuyuNGS projesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “ÇED olumlu” kararı veEPDK’dan 3 yıl süreli ön lisans alınmıştır. Santralın ilk ünitesinin 2023 yılısonuna kadar işletmeye alınması planlanmaktadır. Sinop NGS projesinde ise zeminetüt ve fizibilite çalışması ile ÇED çalışmalar sürdürülmektedir. Her iki NGSProjesinde yerli ekipman kullanımı noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Bukapsamda nükleer standartlara uygun ekipman üretip malzeme tedarik edebilecekyerli firmalarımıza yaklaşık 16 milyar Dolarlık iş imkanı doğabilecektir.Ayrıca Akkuyu ve Sinop Nükleer Santral Projelerinin inşaatının en yoğun olduğuzamanlarda toplam 20 bin kişi, işletme döneminde 7 bin kişi çalışacaktıraçıklamasında bulundu.


Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 10:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48