Turpcu, maden şehidi aileleri için kanun teklifi verdi

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, 2014 yılında Soma ve Ermenek’te yaşanan kazaları sonrasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine tanınan hakların genişletilmiş haliyle Zonguldak’taki ve Türkiye’nin diğer illerindeki tüm madenci ailelerine tanınması amacıyla bir kanun teklifi verdi.

Turpcu, maden şehidi aileleri için kanun teklifi verdi

CHPZonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, 2014 yılında Soma ve Ermenek’teyaşanan kazaları sonrasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine tanınanhakların genişletilmiş haliyle Zonguldak’taki ve Türkiye’nin diğer illerindekitüm madenci ailelerine tanınması amacıyla bir kanun teklifi verdi.

5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek bir maddeekleyerek maden şehitlerinin yakınlarına devletin sahip çıkmasına ilişkinzaman sınırlamasını kaldıran ve geçici uygulamayı sürekli hale getirenMilletvekili Turpcu`nun kanun teklifi,  bu maddenin yürürlüğegirmesinden önce gerçekleşmiş olan bütün maden kazalarında hayatlarını kaybedenmaden şehitleri yakınlarının da bu haklardan yararlanmasını kanuni güvencealtına alınmasını sağlayacak.

Kanunteklifini,  maden kazalarında hayatınıkaybeden emekçilerinin  geride kalanyakınlarına kamu eliyle sahip çıkılması,  bu durumun 2014 yılına özel,geçici-istisnai bir durum olmaktan çıkarılması, maden emekçilerinin yakınlarınakapsamı genişletilmiş şekilde mali ve sosyal haklar verilmesi ve hayatınıkaybeden madencilerin reşit olmayan çocuklarının haklarını güvence altına almakamacıyla verdiğini söyleyen Milletvekili Turpcu, kanun teklifinin gerekçesineilişkin şunları ifade etti:

“2014yılında Soma’da yaşanan facia nedeniyle 301 emekçimizi ne yazık ki kaybettik.13 Mayıs 2014`de Soma ve ardından 28 Ekim 2014`de gercekleşen Ermenek çok büyükfacialardır; tıpkı daha önce yaşanan facialar gibi. Zonguldak’ın ve ülkemizinkömür madenciliği geçmişinde ne yazık ki büyük maden kazaları vardır.

Sonrasındabu ailelerimize tanınan hakların Zonguldak’taki ve Türkiye’nin diğerillerindeki madenci ailelerine tanınmaması, eşitsizlik doğurmuştur. Bueşitsizlik mağduriyet yaratmıştır. 

Oysa bumadencilerimiz de Soma ve Ermenek’te hayatını kaybeden emekçilerimiz gibiülkemizin refahı ve kalkınması için mücadele ederken hayatlarınıkaybetmişlerdir.

Taşkömürünün başkenti Zonguldak’ta en ağır bilançolu facialara baktığımızda 1983senesinde Armutçuk’ta 103, 1992 senesinde Kozlu’da 263 maden şehidiverilmiştir. Zonguldak’ta ve ülkemizin diğer yerlerinde gerçekleşmiş kazalardahayatını kaybetmiş maden emekçilerimizin yakınlarına sahip çıkmak, sosyaldevlet olmanın da  bir gereğidir.

2014 yılındaçıkarılan yasa, olaylara has düzenleme yaptığı, belirli bir zaman ve olayıngerçekleştiği yer ile ilgili sınırlama yaptığı için mağduriyete neden olmuştur.Aynı veya benzer nedenlerle hayatını kaybetmiş emekçilerimizin arasında il vezaman gözeterek ayrım yapmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olmaklabirlikte, vicdanların da kabul edebileceği bir durum değildir.

Edindiğimizveriler, tüm ülke genelinde 700 civarında maden şehidi yakının yukarıda sözüedilen haklardan yararlanacağını ortaya koymaktadır. Ülkemiz bunu kolaylıklasağlayacak durumdadır. Ortaya çıkan haksızlığın gidererek, yasa kapsamı dışındakalan maden şehitlerinin yakınlarının bir önceki yasadan kaynaklananmağduriyetinin giderilmesi ve ülke genelinde tüm maden şehitlerininyakınlarının aynı yasa kapsamına alınması sağlanmalıdır.”

Bu kanunteklifiyle, geride kalan maden şehitlerinin yakınlarına devletin sahipçıkmasına ilişkin zaman sınırlamasının kaldırılmakta olduğunu ve  2014yılında Soma ve Ermenek için düzenlenen bu geçici uygulamanın sürekli halegetirileceğini söyleyen Milletvekili Turpcu ayrıca, hayatını kaybedenmadencilerimizin reşit olmayan çocuklarının haklarının da bu kanun teklifi ilegüvenceye alındığını vurguladı.

Kanunteklifi, maden kazalarında hayatını kaybeden emekçilerin SGK´ya olan bütünborçlarının silinmesi, hak sahiplerine aylık bağlanması ve istihdam haklarınıiçeriyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2016, 09:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48