ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Zonguldak Belediye Meclisi Mayıs ayı Birinci Birleşimi gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında İsrail'in gerçekleştirdiği zulüm kınandı. Ayrıca Meclis üyesi Vahdettin Velioğlu'da  millet ittifakı adına israil zulmünü kınayan bildiriyi okudu.
Mecliste; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7100 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik, Plan değişikliğine konu 1636 ada 1 parsel, mevcut imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlanmış olup, sunulan imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu alanın, Eğitim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7101 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik, mevcut imar planında Resmi Kurum (Maliye Sarayı) olarak planlanmış olup, sunulan imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu alanın, Emsal:2.50, Yençok:23.00 metre yapılaşma koşullarında Halk Eğitim Merkezi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyl kabul edildi.

Zabıta Müdürlüğünün 16.04.2021 tarih ve 9174 sayılı, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı görüşüldü 

CHP meclis üyesi Deniz Dilaver, yeni zabıta yönetmeliğini yasakçı zihniyet ürünü olduğunu ve zabıtaların bu yetkiyi kötüye kullanabilir uyarısında bulundu

AK Parti'den Şendoğan Karataş'ta bunun eski bir yönetmelik olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini ifade etti

Belediye Başkanı Ömer Selim alan da komisyonda hukukçu meclis üyeleri bulunduğunu belirterek eksikliklerin giderileceğini söyledi

Maddenin ilgili komisyona oy bildiğini havale edildi.


-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2021 tarih ve 9371 sayılı, Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

-Fen İşleri Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 8956 sayılı, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından şehrimizde yapılacak olan 2021 yatırım yılı kazı çalışmalarında yol tahrip bedellerinin belirlenmesi, bu konudaki daha önce alınmış olan kararın yürürlükten kaldırılması ve ayrıca bu hususta yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.04.2021 tarih ve 9471 sayılı, Belediyemize ait 169 ada, 26 parsel sayılı taşınmaz içerisinde yürütülecek olan İş Merkezi ve Konut Projesi nedeniyle Açık Otopark alanında bulunan Ontemmuz Mahalle Muhtarlığı binası yıkılacağından dolayı, Belediyemize ait Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak 171 ada, 1 parselde bulunan 18 m2’lik 8 nolu yerin kamu yararı uyarınca Muhtarlık Hizmet Binası olarak kullanımına tahsis edilmesi ve bu hususla ilgili yapılacak protokole imza atabilmek için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20.04.2021 tarih ve 9419 sayılı, Belediyemizin 2021 yılı Gelir Tarifesindeki Su Ücret tarifesi başlığı altındaki Geçici Abone su birim fiyatının yeniden değerlendirilmesi ve Geçici Abone İşyeri için tarife oluşturulması talebi hakkındaki yazısı.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9736 sayılı, İller Bankası A.Ş. tarafından Zonguldak Belediyesi Kanalizasyon Hattı Yapılması işinde kullanılmak üzere yıllık kardan ayrılan 932.000.-TL.lik ödenek tahsisinin kabulü ve bu hususta yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9740 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğün tarafından, Kombine Kanal Açma Aracı alımında kullanılmak üzere 1.000.000.-TL.lik ödenek tahsisinin kabulü ve bu hususta yapılacak tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

-Mezarlıklar Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 10807 sayılı, Belediyemiz Gelir Tarifesinde Mezarlık Hizmetleri ve Ücretleri bölümünde bulunan, Kırat mevkiinde Belediyemize ait mezarlık alanı ile ilgili olarak mezar yeri tahsisi ve ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.05.2021 tarih ve 10954 sayılı, Belediyemizin 2021 yılı bütçesi içinde; fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında toplam 8.600.000.-TL.nin aktarılması hakkındaki yazısı.

Maddeleri sırayla okunarak plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.


-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9723 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma Mahallesi, 413 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9724 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma Mahallesi, 413 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 9737 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Meşrutiyet Mahallesi 60 ada 38 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 10888 sayılı, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Karayolu güzergahı üzerindeki Uzunkum ve K1 kavşaklarına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 10889 sayılı, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Karayolu güzergahı üzerindeki Uzunkum ve K1 kavşaklarına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.
Mecliste okunarak imar komisyonuna gönderilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Meclisin ikinci birleşimi 21 mayıs Tarihinde toplanmasına karar verildi.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER