Yeni müfredat açıklandı!

Yeni müfredat açıklandı!

Yeni müfredat açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın taslağını açıklayarak,Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1., 5. ve 9.sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Busene, gelecek sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimizbu değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi birfarklılık olmayacaktır dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bakanlığın BaşöğretmenSalonunda Güncellenen Öğretim Programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısıdüzenledi. Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarınınbir sonucu olarak taslak programlarını askıya çıkardıklarını belirten Yılmaz,Bu programları bu aşamaya getirene kadar çok çalıştık. Taslak program görüşleresunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Hazırlananprogram birer taslak. Nihai metinler değil. Kamuoyunun, paydaşlarımızınkatkılarını alacağız. Ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önünegetireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızaöğretmenlerimiz bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürüteceklerdir.Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1.,5. ve 9. sınıföğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Bu sene,gelecek sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimiz budeğişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi bir farklılıkolmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir diye konuştu.

10 Şubat 2017 Cuma gününekadar herkesten görüş ve önerilerini bekliyoruz
Program geliştirme süreci öncelikle ‘neye ihtiyacımız var’ ı tespit etmekiçin eğitim ihtiyaç analizi ile başlanmıştır diyen Yılmaz konuşmasınaşöyle devam etti:
Programa hazırlanacak dersin alan uzmanları ve eğitim bilimlerinin farklıalanlarından uzmanlarca eğitim ihtiyaç analizinden elde edilen verilerkullanılarak bu alanın gerekleri de gözetilerek program geliştirilmiştir. Butaslak programlar kamuoyunun katkılarına açılmaktadır, görüşlerinesunulmaktadır. Program geliştirme sürecini bu aşamasında askıya çıkarıyoruz,hedefimiz ortak aklı bulmak. Herkes bir şeyler söyler, işte bu süreçsöylenmenin sona ermesini, onun yerine bu programlarla, ders kitapları ile veyaders konuları ile ilgili her ne söylemek istiyorsa şimdi söylesin, ne şikayetivarsa, neyin nasıl olmasını gerektiriyorsa işte bu askıya çıkma süreciiçerisinde bizlere bildirmesini istiyoruz. Bugün 13 Ocak 2017, bugündenitibaren 1 ay süreyle 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar herkesten,öğretmenlerimiz, velilerimiz, eğitim konusunda sözüm, görüşüm var diyen veya butaslakları inceleyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Taslakprogramlara www.mufredat.meb.gov.tr adresimizden ulaşılabilecek, buradankatkılar da sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, kamukurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazı ile bunlarıileteceğiz, onlar da gerek bu site üzerinden gerekse de e-mail ile bizekatkılarını sunabileceklerdir.

172 sınıf düzeyi için 53farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır
Bakan Yılmaz, halkı hiçbir kısıtlama ve yönlendirme olmaksızın görüşlerinipaylaşmaya davet ettiğini belirterek, İletilen katkıları uzmanlardeğerlendirip, taslak programa son halini vereceklerdir. 10 Şubat 2017tarihinden sonra süreç, programların onaylanması süreci olacaktır.Onaylandıktan sonra da 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılacak, eğitimmateryallerinin hazırlanması ile birlikte bu süreç sona ermiş olacaktır.Eğitimde demokratikleşme deniyor işte eğitimde demokratikleşme budur, eğitimdeçok görüşlülükse işte eğitimde çok görüşlülük yine budur. Tanımlama hakkınaters düşen ibareler, metinler, bölümler varsa bizlere iletirlerse bunlarortadan çıkacaklardır. Bu askıya çıkarılan programlar içerisinde 172 sınıfdüzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Bunlarınarasında hayat bilgisi, matematik, Türkçe, bilişim teknolojileri, insan haklarıve yurttaşlık, felsefe, tarih, biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, müzik, Türk kültürve medeniyet tarihi var. Toplam 85 düzeyinde 19 farklı dersin öğretim programıilköğretim için, 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı iseortaöğretim için hazırlanmıştır. Bunlardan ilk ve ortaöğretim din kültürü veahlak bilgisi dersleri ise önümüzdeki dönemde kısa bir süre sonra onlar daaskıya çıkarılacaktır. Ayrıca ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki seçmeliderslerin öğretim programlarını geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Buprograma binin üzerinde arkadaşımız katıldı onlara emekleri için teşekkürediyorum şeklinde konuştu.

GenelMüdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları,akademisyenlerden oluşan komisyon bu taslak aşamaya getirdi ifadelerinikaydeden Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu şekilde programların geliştirilmesi için bakanlığımız yetkilileri ilebirlikte öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve ülke genelindeki uzmanlargirdi sağladı. Hazırlanan programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıtarafından incelendi ve askı sürecine çıkma aşamasına getirildi. Askı sürecisonrasında da paydaşlardan alınacak geri bildirimler yine Talim ve TerbiyeKurulu Başkanlığınca değerlendirilecek ve öğretim programlarına son haliverilerek onaylanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2017, 14:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48