Milli emlaktan önemli açıklama!

Milli emlaktan önemli açıklama!

Milli emlaktan önemli açıklama!

Zonguldak Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2/B olan arazi hak sahiplerinin başvuru ve ödeme sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

İşte Defterdarlıktan yapılan açıklama;

ZONGULDAK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

7144 SAYILI KANUN 20. MADDE

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATIMI

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;

a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

30/11/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalan 2/B taşınmazları için satış bedeli; bu Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen başvuru sürelerinin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.” Hükümleri bulunmaktadır.

Bu sebeple erken ödeme yapanların tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) artışlarından daha az etkileneceğini, taşınmazı satın almak için başvuru yapmayanlardan, başvuru yapmak isteyenlerin Milli Emlak Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri ve taşınmazın satış işlemlerinin tamamlanması gerektiğini, başvuru yaparak süresi içerisinde ödeme yapmayanların ödemelerini ivedilikle yapmaları gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2018, 12:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48