Demir Ankara’da gerçekleştirilen toplantının detaylarını açıkladı.

Demir Ankara’da gerçekleştirilen toplantının detaylarını açıkladı.

Demir Ankara’da gerçekleştirilen toplantının detaylarını açıkladı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ,23.06.2016tarihinde Enerji Bakanlığında yapılan toplantıda Bakanlık yetkililerinin TTK’da Zonguldak’ın benimsemeyeceği çalışmanın yapılmayacağını, dayatmaolmayacağını söylediklerini açıkladı. ZTSO Başkanı Metin Demir yaptığı basınaçıklamasında “7 Haziran tarihli basın açıklamamızda söylediklerimizitekrarladık. TTK’ da üretim ve istihdam rakamları muhafaza edilmelidir. TTKsektörün madencilik okuludur. Kapatılamaz, özelleştirilemez.” dedi.

Zonguldak’ ın genel sorunlarının çözümü için öneriden öte ekonomik kaynakaktarıp projeleri hayata geçiren bir sivil toplum örgütü olarak Zonguldak’ tayaşayan 600 bin hemşerimizi ilgilendiren TTK ve taşkömürünün geleceği gibihayati konularda yapılacak toplantılara katılmaktan imtina etmeyiz.” şeklindekisözlerle davet edildikleri toplantıya katıldıklarını ve bundan sonra davetedilecekleri toplantılara da katılacakları mesajını veren ZTSO Başkanı Demirbasın açıklamasında toplantıya ve sürece ilişkin bilgiler verdi.ZonguldakTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı Metin Demir Enerji Bakanlığındanyapılan davet üzerine Ankara’da katıldığı toplantıya ilişkin değerlendirmedebulunup bilgi verdi.ZTSO Başkanı Metin Demir yaptığı basınaçıklamasında. Bakanlık yetkililerinintoplantıda Türkiye Taşkömürü Kurumu için, işçisi,memuru, özel sektörü ve tüm sivil toplum örgütlerinin, özetle Zonguldak’ ın benimsemeyeceği,kabul etmeyeceği hiçbir çalışmanın dayatılmayacağını açık şekilde beyanettiklerini söyledi.

ZonguldakTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir yaptığı BasınAçıklamasında toplantıyı ve süreci şöyle değerlendirdi.

“Şubat 2016tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyaptığı konuşmasında; 10. Kalkınma Planı 2015 Yılı Programında belirtildiğişekilde TTK’nın yenidenyapılandırılmasına ilişkin Stratejik Yol Haritası Raporu’nun ve ilgili EylemPlanı’nın oluşturulması için kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ve bukapsamda çalışmaların devam ettiğini belirtmesiyle başlayan süreçte;

ZonguldakMilletvekili Sayın Faruk Çaturoğlu’nun 20.04.2016 tarihinde TBMM KİTKomisyonunda yaptığı konuşmasındaki “Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kurum yetkilileri ve siyasetçiler olarakstratejik ve sürdürülebilir bir karar vermek zorundayız.” İfadelerinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın BeratAlbayrak’ ın ‘’TTK için yeni bir model veyapılanma üzerinde çalıştıklarını, TTK ya bağlı madenlerimiz ve kurumlarımızda,sadece ve sadece istihdama yönelik değil o madenler ve kurumlar özelinde demakul faaliyet giderlerini de karşılayabilir, devlete ve kamuya yük olmayacakbir çerçevede bir yapılanma çalışması yapıyoruz. Bu çerçevede, hemkurumlarımızın zarar etmemesi, kâr etmesi hem de istihdamın artması yönünde birsüreç olacak ve bununla alakalı olarak da bu yıl içerisinde, yeni bir sürecegideceğiz, bu sayı daha da artacak” açıklamaları üzerine;Bakanlığın Türkiye Taşkömürü Kurumundabaşlatabileceği değişim süreciyle ilgili olarak, Zonguldak dinamikleriniharekete geçirmek ve konuya dikkat çekmek üzere 07.06.2016 tarihinde yaptığımızbasın açıklamasıyla konuyu Zonguldak kamuoyunun gündemine getirdik.Basın açıklamamızda “Bu sürecin toplam üretim ve istihdamı muhafaza edecek ve arttıracaknitelikte olması gerektiği, ilimizde sektörel çeşitliliği sağlayacak özel teşvikprogramların geliştirilmesi ve desteklenmesi, ertelenmiş ve gecikmiş kamuyatırımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belirttiğimiz buöncelik ve hassasiyetlerin gözetilerek Zonguldak dinamiklerinin bu süreceZonguldak’ın menfaatine yön vermesi gerektiğini” ifade ettik.

“TTK’ yı konsantre ederek, zararı minimizeedilmeli, stratejik anlamda üretimin artarak devamlılığı sağlanmalıdır. TTK,Tahlisiye-kurtarma, İş güvenliği ve Eğitim, Alev sızdırmazlık test veBelgelendirme alanlarında uzman bir kuruluş olarak da varlığını idameettirmelidir.” Şeklindeki ifademizle Kurumun stratejik konumunu, TTK’ nınTürkiye’ de madencilik alanında okul niteliğinde olduğunu ve kesinliklekapatılmaması gerektiğinibelirtmiştik.

23.06.2016tarihinde Bakanlık yetkililerinin daveti üzerine Ankara’da yapılan toplantıdaise bu görüşlerimizi yineledik. TTK’ nınkapatılmasının veya özelleştirilmesinin mümkün olamayacağını, TTK’ nınZonguldak için olan önemini, 07.06.2016 tarihinde yaptığımız basınaçıklamasında olduğu gibi tekrarladık.Toplantıyı düzenleyen Bakanlık yetkilileri de Özelleştirme İdaresitarafından gönderilen yazının özelleştirme kapsamına alındığı anlamınagelmediğini çok net şekilde söylediler. Özelleştirme İdaresi tarafındangönderilen yazının master plan için veri toplama çalışması olduğunu ifadeetmişlerdir.

TürkiyeTaşkömürü Kurumu için, işçisi, memuru, özel sektörü ve tüm sivil toplumörgütlerinin, özetle Zonguldak’ ın tüm dinamiklerinin benimsemeyeceği, kabuletmeyeceği hiçbir çalışmanın yapılmayacağı ve dayatma olmayacağı Bakanlıkyetkilileri tarafından açıkça beyan edilmiştir.

“ TTK’nın ve Zonguldak’ın zarar görmemesi için

bu ve benzer tüm toplantılara katılmayı görevkabul ederiz.”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarakbizler bölgemizin ve kentimizin pek çok sorununun çözümünde öneriden öte projegeliştirip hayata geçirmeye çalışan bir sivil toplum örgütü olarak kentimizihayati derecede ilgilendiren bu konuda fikrimizi beyan etmemiz doğaldır. Bakanlıkyetkililerinin daveti üzerine katıldığımız toplantıda TTK’nın bütününe veyaparçasına zarar verici herhangi bir niyetimiz veya teşebbüsümüz olmamıştır.Olması da söz konusu değildir. Türkiye Taşkömürü Kurumu kentimizin omurgasıdurumundadır. TTK’nın ve Zonguldak’ın zarar görmemesi için bu ve benzer tümtoplantılara katılmayı görev kabul ederiz. Sadece TTK ile ilgili değil benzerkonular için, Zonguldak’ ın genel menfaatleri doğrultusunda hiçbir kişi veKuruluşlarla aynı masada olmaktan imtina etmeyiz. Bizim tarafımızZonguldak’tır. Zonguldak’ ın menfaatleridir. Zonguldak ‘ ın menfaatine olmayanhiçbir oluşum içerisinde bulunmamız mümkün değildir


Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2016, 07:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48