ANLAMLI GÜNÜN 53.YILI

ANLAMLI GÜNÜN 53.YILI
gundemeregli.com-Meşakkatli ve zor şartlar altında çalışan gazetecilerin günü olarak 1961 yılından bu yana 10 Ocak tarihinde kutlanan Çalışan Gazeteciler günü’nün 53. Yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Gazeteciler günü olması sebebiyle başta kamu kurum ve kuruluşları ile siyasilerden kutlama mesajı geldi. Yapılan açıklamalarda 10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği hatırlatılarak gazetecilerin pek çok zorluğa karşılık başarılı çalışmalara imza attığına dikkat çekildi.AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar yayımlandığı mesajında şunları söyledi: “İletişimin en etkili kanallarından biri olan gazetecilik günümüzün en dinamik ve bir o kadar da zor mesleklerinden bir tanesidir. En zor şartlarda bile gelişen olaylara karşı kamuoyunu bilgilendirmek için fedakârca çalışan basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın, 10 Ocak 1961´de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nün 53. yıl dönümünü kutlamaktayız. Bizlere haber ve bilgi akışı sağlayan, halkın sesi olma görevini üstlenen, bağımsız ve özgür basının, koşullar her ne kadar zor olursa olsun görevlerini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Onurlu ve demokratik haklara saygılı, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışı içinde görevlerini yerine getiren tüm basın mensupları demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Gazetecilerin daha iyi ekonomik ve sosyal haklara sahip olması, daha iyi hizmet getireceğinden, halkın sesi olan gazetecilerin toplumu aydınlatma ve bilgilendirme seviyesi yükselecektir. Bu özel günde görevi başında hayatını kaybetmiş tüm basın mensuplarımızı saygıyla anar, tüm basın mensuplarımızın ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.”
ÇAĞDAŞ GAZETECİLİK ANLAYIŞI
Alaplı Belediye Başkanı Dr. Nevzat Çimenoğlu, “Habercilik, bir diğer adıyla gazetecilik, bir meslek dalı olarak ortaya çıkışının ilk gününden bu yana toplumsal saygınlığı olan, buna karşılık çok önemli toplumsal sorumluluğun üstlenildiği, zor ve fedakarlık isteyen bir meslek dalıdır. Yerine göre, insanlar arasında, yerine göre, toplumlar arasında bir iletişim kaynağıdır; yerine göre haber alma, haber verme aracıdır; yerine göre de toplumsal bir denetim mekanizmasıdır. Haber alıp, haber verme gibi temel sorumlulukların yanı sıra; toplumsal eğitime, toplumsal kültüre, toplumsal ekonomiye, toplumsal eğlenceye, toplumsal uzlaşıya ve toplumsal denetime hizmet etmek de çağdaş gazetecilik anlayışı olarak benimsenmiştir. En büyük kitle iletişim araçlarından biri olan gazetecilik, böylesine geniş bir sorumluluk alanını bünyesinde barındırmaktadır. Bu kadar büyük bir sorumluluk haliyle zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorlukları da, gazetecilik mesleğinin en önemli unsuru olan gazeteciler yaşamaktadır. Günlerini çoğunlukla koşuşturmaca içinde geçiren gazeteciler, en nitelikli haberi okura ulaştırmak için kimi zaman riskleri de bulunan zorlu bir süreç yaşamaktadırlar. Bu yönüyle bakıldığında, mesleğinin gerektirdiği etik ilkeler ve yasaların kendine tanıdığı hak ve sorumluluklar kapsamında görevini yerine getiren gazetecilere kolaylık sağlamak hem bireyler, hem de kurumlarca görev olarak kabul görmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, yerel ve yaygın tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyorum.”
EN ETKİLİ GÖREV
GMİS Yönetim Kurulu ise “Kamu görevini özveriyle sürdüren bağımsız ve özgür basın, düşünce özgürlüğünün ve demokrasinin en etkili araçlarından biridir.
Özverileriyle, gece-gündüz her an görev başında olan basın emekçileri için 10 Ocak tarihi, meslek onuru ve çalışma hakları konusundaki sorumluluklarını, özverilerini ve mücadelelerini simgeleyen bir tarihtir.
Basın emekçilerinin 1961 yılında çıkarılan 212 Sayılı yasayla önemli haklara kavuşmasından rahatsızlık duyan gazete sahipleri, yasayı protesto etmek amacıyla 3 gün boyunca gazete çıkarmama kararı aldılar. Bu gelişme üzerine gazeteciler, sahip oldukları hakları ve meslek onurunu korumak için mücadele başlattılar ve çeşitli eylemler yaptılar. Gazeteciler, gazete sahiplerinin boykot kararıyla gazetelerini yayınlamamaları üzerine, Sendikanın öncülüğünde BASIN adıyla 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde kendi gazetelerini yayınladılar.
10 Ocak günü, 1971 tarihine kadar Basın Bayramı olarak kutlanmıştır. Bu tarihten itibaren 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Kamuoyunun aydınlatılması, halkın bilgi edinmesi konusunda çok önemli bir kamu görevini büyük özveri ve zorluklarla gerçekleştiren basın emekçilerinin, mesleki hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, bu hedefte ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılarak etkin bir basın özgürlüğü ve meslek haklarının sağlanması dileğiyle tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başarılar diliyoruz”.
EN DİNAMİK MESLEKLERDEN BİRİ
Ak Parti Zonguldak İl Başkanı Hamdi Uçar ise, “Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.
Gazetecilik mesleği, özellikle fedakârlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle; fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir.
Günümüz Türkiye´sinde medyanın geçmiş dönemlere kıyasla daha özgür ve de çok sesli hale gelmesinde, hükümetimizin öncülük ettiği demokratikleşme ve şeffaflaşma politikaları da kilit rol oynamıştır. Hükümetimiz basın çalışanlarının özgür bir ortamda görev yapabilmelerine ve gerekli düzenlemeleri yapmaya her zaman öncelik vermiştir.
Bu duygu ve düşüncelerle, İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.
212 BASIN YASASI
KGD Yönetim Kurulu ise, ”Basın emekçilerinin 1961 yılında çıkarılan 212 Sayılı yasayla önemli haklara kavuşmasından rahatsızlık duyan gazete sahipleri, yasayı protesto etmek amacıyla 3 gün boyunca gazete çıkarmama kararı aldılar. Bu gelişme üzerine gazeteciler, sahip oldukları hakları ve meslek onurunu korumak için mücadele başlattılar ve çeşitli eylemler yaptılar. Gazeteciler, gazete sahiplerinin boykot kararı karşısında Sendikanın öncülüğünde BASIN adıyla 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde kendi gazetelerini yayınladılar.
Bu mücadele tarihi, 1971 yılına kadar Basın Bayramı olarak kutlanmıştır. 1971 yılında gazetecilerin hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar nedeniyle bayram olmaktan çıkarılmış ve bu tarihten itibaren 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ancak bugün ülkemizde gazeteciler ve basın özgürlüğü açısından hiç de olumlu gelişmeler yaşanmamaktadır. Gazetecilerin yıpranma paylarının yasadan kaldırılması önemli bir kayıptır. Basın özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanamadığı ülkelerde demokrasiden söz edilemeyeceği açıktır. Basın özgürlüğünün, halkı aydınlatma ve halkın haber alma özgürlüğünden kaynaklandığı asla unutulmamalı, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkının genişlemesi için basın özgürlüğünün önüne konan tüm engeller kaldırılmalıdır.
DİĞER MESAJLAR İSE ŞU ŞEKİLDE
Karaelmas Gazeteciler Derneği olarak basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, haklarının genişletildiği, çalışma şartlarının iyileştirildiği aydınlık günlere bir an önce ulaşmayı diliyoruz. Basın ilkelerinden ve meslek etiğinden ayrılmadan, meslek onurunu koruyarak fedakârca çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz”. Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde 10 Ocak Cuma günü saat 13.00’de “Çalışan Gazeteciler Sergisi” açıyor. Sergide, fotoğrafların yanı sıra Zonguldaklı gazetecilerin yayınladıkları kitaplar sergilenip yazarları tarafından imzalanacak.
Bağımsız, tarafsız ve İlkeli basın; toplumsal kalkınmanın , gelişmenin ve demokratikleşmenin en önemli unsurlarındandır.Ülkemizin siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerinin korunmasında ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayan basın mensuplarının ve emekçilerinin “Çalışan Gazeteciler Gününü Kutlarım.
10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günü kutlamaktayız. Bağımsız basın, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Özgür, tarafsız, basın ahlak kurallarına uyan ilkeli bir basının ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde önemli rolü vardır. Gazetecilik topluma doğru bilgi ve doğru haber verme gibi önemli bir misyonu üstlenmektedir. Bu kutsal misyonu üstlenen gazetecilerimiz görevleri için günün 24 saati koşuşturarak düzenli bir mesaisi olmadan toplumu bilinçlendirmek uğruna verdiği mücadele en büyük takdire değerdir. Basın kuruluşlarının en önemli sermayesi hiç kuşkusuz insandır. Güçlü basın kuruluşu, güçlü ve bilgili gazeteci demokrasinin en büyük ve en önemli unsurudur. Toplumumuzun kalkınma süreci, bilinçlenmesi ve gelişimi güçlü basın kuruluşu ve güçlü gazetecilerin desteği ile daha hızlı ve güçlü gelişecektir.
Demokratik Sol Parti iktidarında Gazetecilerin başta Emniyet Müdürlükleri ve Adliyeler olmak üzere hiçbir kamu kuruluşuna girmeleri yasaklanmayacak, düşünceleri nedeniyle hiçbir gazeteci tutuklanmayacak, Türk basını daha güçlü, daha özgür ve donanımlı olacaktır.
Bilindiği gibi Kdz. Ereğli’de tüm derneklere yer veren Ereğli Belediyesi ne yazık ki Kdz. Ereğli’nin tek basın örgütü olan ve genellikle çalışanların üye olduğu Gazeteciler Derneği’ne lokal vermemiştir. Ereğli yerel basının bu sıkıntısı bizim dönemimizde kesinlikle çözüme kavuşturulacak ve 24 saat mesai başında olan gazetecilerimizin aileleriyle birlikte dinlenebilecekleri, huzur bulabilecekleri bir mekana kavuşturulacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza saygılarımı sunarım.
OP. DR. RECEP ERDOĞAN
DSP Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Yerel Basınımızın 10 Ocak Basın Emekçileri gününü kutlarken, Ereğli basınına hizmetleri reddedilemeyen unutmadığımız ve yitirdiğimiz gazeteci büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. Yaşadığımız dünyada ve özellikle ülkemizde emekleri ve ekmekleri ile tehdit ve şantaja maruz kalarak meslek etiğinden uzaklaştırılan, iç savaşlarla çalkalanan dünyamızda haber alma ve yayma görevlerini yaparken tarafların esiri konumuna düşürülen ve ciddi zorluklar yaşayan gazete emekçilerinin de sıkıntılarının son bulması umudumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.
 
 
Atatürkçü Düşünce Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan EMİN Semih Özkök
10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarında iyileştirmeler öngören 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden dolayı her sene 10 Ocak’ta kutlanmakta olan “Çalışan Gazeteciler Günü” nün 53. yıldönümüne gelmiş bulunmaktayız.
Bölgemizde meydana gelen olayların vatandaşlarımıza yansıtılması noktasında üstlenmiş olduğunuz zor ve bir o kadar da ehemmiyetli görevinizde, birçok zorlukla karşı karşıya kalsanız da başarılı çalışmalara imza atacağınıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle bölgemizde faaliyette bulunan tüm basın ve yayın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”’nü, Şahsım ve dernek üyelerimiz adına kutlarken, meslektaşlarınızdan ebediyete intikal edenleri de rahmetle anar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.Selam ve Saygılarımızla,

İBRAHİM SEZER
MÜSİAD Kdz. Ereğli Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Başta Karadeniz Ereğli ve bölge basınımızda görev yapan tüm değerli gazeteci dostlarımız olmak üzere ülkemiz basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü tebrik ederiz.
AK PARTİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ PROF.DR ERCAN CANDAN
Gazetecilik, kamuoyunun bilgilenmesi için gece gündüz demeden, bazen de hayatı pahasına sürdürülen, büyük emek isteyen, zor ama zorluğu kadar da güzellikleri de olan çok önemli bir meslektir. Öneminin yanında bir o kadar da sorumluluk isteyen, yapılan haberin doğruluğundan emin olunması, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi, objektif, tarafsız, etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesi gereken bir meslektir. Bu ilkelerle mesleklerini sürdüren basın kuruluşları ve çalışanları toplum içerisinde her zaman benimsenmiş ve saygı görmüşlerdir. Gazetecilerimiz, ekonomik ve sosyal haklarını düzenleyen bir yasanın olmamasından dolayı, uzun yıllar oldukça zor şartlarda mesleklerini sürdürmüşlerdir. Bu durum 10 Ocak 1961 de kabul edilen 212 sayılı yasa ile giderilmiştir. Bu yasanın kabul günü de Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Bu düşüncelerle, tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine selam ve saygılarımı sunuyorum”

MALİ MÜŞAVİRLER MUHASBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ EREĞLİ ŞUBE BAŞKANI YAŞAR BALCI
“Genelde ve yerelde zor koşullarda, sosyal haklardan mahrum yeterli ücret alamadan ve kimi zaman tartaklanarak çalışmak zorunda olan değerli basın emekçi kardeşlerimin bu anlamlı günlerini samimi duygularımla kutlar, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.Gerçek özlemimiz ve umudumuz sadece basın emekçilerinin değil tüm ülkemizde yaşayan vatandaşların , adaletli bir şekilde insanca yaşayabildiği bir ülke dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım”
KDZ. EREĞLİ BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
“Mesleklerini fedakârlık, azim ve kararlılıkla sürdüren, gerçekleri gözler önüne seren, gerektiğinde toplumun haklarını savunarak gündemi belirleyen gazetecilerin ve büyük camialarının bu güzel gününü kutluyoruz.Halkımıza, ilçemizde,ülkemizde ve dünyada olup bitenlere ilişkin olabildiğince fazla ve doğru bilgi vermek amacında olan sizler, yapmış olduğunuz bu kutsal görevde hangi şart altında olursa olsun en hızlı ve doğru haberi verebilmek için canla başla mücadele vermektesiniz,
Bu nedenle, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarılar dileriz”
KDZ EREĞLİ ÇİLEK ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI VE EREĞLİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKAN ADAYI MURAT AKYÜZ
´´Basın, iletişimin en temel taşlarından biridir. Günlük dilde, radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi elektronik veya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan Basın kavramı, iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artık çok daha farklı boyutlara ulaşmıştır.
Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır´´ ifadelerine yer verdi.İnsanın, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
´´Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için Basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleriöğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir.
Teknolojik gelişmelerle birlikte ulaşmış olduğumuz bilgi çağında bilgi kirliliğinin de yaşanıyor olması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir.
Aynı şekilde, gazetecilerin çalışma ve sosyal haklarının korunması ve daha iyi imkânlara ulaştırılması konusu da önem taşımaktadır.
Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyorum.Bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevlerinde başarı dileklerimle tüm basın çalışanlarına selam ve saygılarımı sunuyorum”

ZONGULDAK BAROSU İLÇE TEMSİLCİSİ, KDZ. EREĞLİ HUKUKÇULAR DERNEĞİ BAŞKANI AV. TAYYAR KARTAL
“Türk basını, tarihin her döneminde yurttaşlarımızın gözü, kulağı, sesi olma, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevlerini ilkeli ve tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmektedir. Hiç şüphesiz basın, insan haklarının ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan bir güçtür. Çağımızın en dinamik mesleklerinden olan gazetecilik mesleği insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu misyonun yerine getirilmesi bağlamında, bir ülkede demokratik sistemin güçlü temeller üzerinde yükselmesi, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesine bağlıdır. Bu görevlerin yerine getirilmesinde gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması ve basın çalışanlarının haklarının AB standartlarına kavuşturulması gerekmektedir. ‘Gazetecilere ekonomik ve sosyal imkanlar sağlayan ve 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasanın kabulü nedeniyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Gününde tüm çalışan gazetecilerimize ve basın emekçilerine içten sevgi ve selamlarımı sunuyor, başarılı meslek yaşamı diliyorum”
BARTIN ÜNİVERSITESİ REKTÖRÜ PROF. DR. RAMAZAN KAPLAN
Kamuoyunun haber alma hakkına katkı sunmak adına düzenli bir mesaisi olmadan, bazen canları pahasına mücadele veren basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği sağlamak toplum olarak hepimizin görevidir.
Basın çalışanlarımızın haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girişinin yıldönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum”

 
KDZ EREĞLİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NOYAN KESKİN
“Gazetecilik mesleğinin çilesini, emeğini ve yükünü çeken basın çalışanlarımız, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğüne katkıları ile insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusudurlar.
Medya kuruluşlarında fedakarca çalışan tüm basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar ve başarılar dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutlarım”

MEHMET YAMAN ALAPLI
BLD.MECLİS ÜYESİ
“Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir”
“Kamuoyunu basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler,günümüzün vazgeçilmez bir unsurudur.
Bu duygu ve düşüncelerle,Zonguldak ilimizde ve ilçemizde faaliyet gösteren; yerel gazete ve ulusal gazete temsilcilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum”
CHP KANDİLLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA AYDIN
“ Basın milletimizin ortak sesidir. Gazetecilik mesleğini, büyük özveri göstererek, mesleğin gerektirdiği bilinç ve sorumlulukla yerine getiren, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışla görevlerini sürdüren basın kurumları, toplumu aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden basının, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirme, her şart altında toplum yararını gözetme sorumluluğu vardır.
Bilginin küresel güç olduğu çağımızda basının sorumluluklarını layıkıyla ifa edebilmesinin şartı ise, basın özgürlüğünün sağlanması ve korunmasıdır. Dünyanın, ülkenin ve kentlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden Doğru haber verme, objektif, güvenilir olma ve tarafsızlık anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren basın çalışanlarının Gazeteciler Günü´nü kutlar , bundan sonraki süreçte gazeteci dostlarımızın çalışma hayatlarında ise kolaylılar dilerim.
Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2014, 14:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48